การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ปีงบประมาณ 2567

ปีงบประมาณ 2566

ด้านการผลิตบัณฑิต

ด้านการวิจัย การบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กิจกรรมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ดูทั้งหมด

มทร.พระนคร แต้มสีเติมฝันให้น้องชุมชนช่อสะอาด ปลูกฝังการต่อต้านการทุจริตในชุมชน

งานบริการชุมชน เป็นหนึ่งนในพันธกิจของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่จัดขึ้นควบคู่กับการเรียนการสอน ซี่งสะท้อนถึงคุณภาพของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา […]

มทร.พระนคร ถ่ายทอดเทคโนโลยีพิมพ์สีธรรมชาติสู่เยาวชน

ดร.ก้องเกียรติ มหาอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ […]

กิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กิจกรรมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ดูทั้งหมด

คณะสถาปัตย์ฯ มทร.พระนคร ร่วมกับ ไทยเบฟ จัดโครงการร่วมพัฒนาศักยภาพชุมชน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ […]

มทร.พระนคร จับมือสโมสรซอนต้ากรุงเทพฯ 3 ต้านความรุนแรงต่อสตรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับสโมสรซอนต้ากรุงเทพฯ 3 นำโดย ผศ.ดร.อำนาจ […]

ลงนามบันทึกความเข้าใจกับนายกสมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย

ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง […]

การประชุมทบทวนโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ เป็นประธานการประชุมทบทวนโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (Reinventing RMUTP) […]

กิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กิจกรรมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ดูทั้งหมด

นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมฯ นำเสนอผลงานภายใต้โครงการ “ประจวบฯ เหมาะ”

นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำเสนอผลงานภายใต้โครงการ “ประจวบฯ เหมาะ” […]

มทร.พระนคร จับมือธนาคารออมสิน เปิดแลนด์มาร์คสร้างไอเดียคนรุ่นใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับธนาคารออมสิน เปิดพื้นที่ห้องกิจกรรมการเรียนรู้ “RMUTP Grand […]

ราชมงคลพระนคร ร่วมลงนามสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และมหาวิทยาลัยภาคีเครือข่าย

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกับ ดร.วิมลลักษณ์ […]

กิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กิจกรรมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ดูทั้งหมด

ราชมงคลพระนคร MOU เชียงราย เอเวชั่น ปั้นบุคลากรซ่อมบำรุงเครื่องบิน

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานพิธีลงนามความความร่วมมือทางวิชาการด้านการบิน […]

ราชมงคลพระนคร ร่วมสถาบันการแพทย์แคนนาบินอยด์ เปิดอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงอรพรรณ์ […]

ราชมงคลพระนคร ร่วมลงนามความร่วมมือกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ ด้านวิจัยพืชกัญชา พืชสมุนไพร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) […]

ร่วมหารือกัมพูชาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านสื่อสารมวลชน

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผู้บริหารคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน […]

ราชมงคลพระนคร จับมือ 2 โรงแรมดัง สนับสนุนการฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผนึกกำลังกับ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส […]

ราชมงคลพระนคร ปั้นเชฟมืออาชีพ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดอบรมหลักสูตรอบรมระยะสั้น ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเชฟสู่สากล รุ่นที่ […]