การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ด้านการวิจัย การบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กิจกรรมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ดูทั้งหมด

ราชมงคลพระนคร ร่วมลงนามสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และมหาวิทยาลัยภาคีเครือข่าย

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกับ ดร.วิมลลักษณ์ […]

ราชมงคลพระนคร ลงนาม Shandong Jianzhu University และสมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล(AITIA)

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือ […]

ราชมงคลพระนครร่วมประชุมหารือความร่วมมือระหว่าง สมาคมอุดมศึกษาฝ่ายไทยกับผู้แทน 5 หน่วยงานจีน

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมการประชุมหารือความร่วมมือระหว่าง […]

กิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กิจกรรมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ดูทั้งหมด

ราชมงคลพระนคร MOU เชียงราย เอเวชั่น ปั้นบุคลากรซ่อมบำรุงเครื่องบิน

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานพิธีลงนามความความร่วมมือทางวิชาการด้านการบิน […]

ราชมงคลพระนคร ร่วมสถาบันการแพทย์แคนนาบินอยด์ เปิดอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงอรพรรณ์ […]

ราชมงคลพระนคร ร่วมลงนามความร่วมมือกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ ด้านวิจัยพืชกัญชา พืชสมุนไพร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) […]

ร่วมหารือกัมพูชาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านสื่อสารมวลชน

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผู้บริหารคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน […]

ราชมงคลพระนคร จับมือ 2 โรงแรมดัง สนับสนุนการฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผนึกกำลังกับ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส […]

ราชมงคลพระนคร ปั้นเชฟมืออาชีพ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดอบรมหลักสูตรอบรมระยะสั้น ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเชฟสู่สากล รุ่นที่ […]