ร่วมลงนามความเข้าใจ (MOU) ด้านความร่วมมือทางวิชาการและการบินกับบริษัทบางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์

Posted Posted in News, การมีส่วนร่วม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ร่วมกับ บริษัท บางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์ […]

ราชมงคลพระนคร จับมือ สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมฯ จัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 8

Posted Posted in News, การมีส่วนร่วม

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมเป็นประธานพิธีเปิดงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิศวกรรม […]

ราชมงคลพระนคร MOU เชียงราย เอเวชั่น ปั้นบุคลากรซ่อมบำรุงเครื่องบิน

Posted Posted in News, การมีส่วนร่วม

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานพิธีลงนามความความร่วมมือทางวิชาการด้านการบิน […]

ราชมงคลพระนคร เจรจาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านวิจัย ร่วมกับ Bali State Polytechnic (BSP) ประเทศอินโดนีเซีย

Posted Posted in News, การมีส่วนร่วม

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย […]

ราชมงคลพระนคร ร่วมสถาบันการแพทย์แคนนาบินอยด์ เปิดอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์

Posted Posted in News, การมีส่วนร่วม

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงอรพรรณ์ […]

ราชมงคลพระนคร ร่วมลงนามความร่วมมือกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ ด้านวิจัยพืชกัญชา พืชสมุนไพร

Posted Posted in News, การมีส่วนร่วม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) […]

ร่วมหารือกัมพูชาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านสื่อสารมวลชน

Posted Posted in News, การมีส่วนร่วม

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผู้บริหารคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน […]

ราชมงคลพระนคร ลงนามร่วมมือทางวิชาการ 4 องค์กร วิจัยและพัฒนาโครงการปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์

Posted Posted in News, การมีส่วนร่วม

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผู้บริหารฯ […]

ราชมงคลพระนคร จับมือ 2 โรงแรมดัง สนับสนุนการฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

Posted Posted in News, การมีส่วนร่วม, ศิลปศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผนึกกำลังกับ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส […]

ราชมงคลพระนคร ปั้นเชฟมืออาชีพ

Posted Posted in News, การมีส่วนร่วม, ศิลปศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดอบรมหลักสูตรอบรมระยะสั้น ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเชฟสู่สากล รุ่นที่ […]