คณะศิลปศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล

Posted Posted in News, การมีส่วนร่วม, ศิลปศาสตร์

ผศ.ดร.อำนาจ เอี่ยมสำอางค์ คณบดี และ ผศ.ยุทธภูมิ […]

มทร.พระนคร จับมือสโมสรซอนต้ากรุงเทพฯ 3 ต้านความรุนแรงต่อสตรี

Posted Posted in News, การมีส่วนร่วม, ศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับสโมสรซอนต้ากรุงเทพฯ 3 นำโดย ผศ.ดร.อำนาจ […]

โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง แนวทางความก้าวหน้าสู่ความสำเร็จในอาชีพการโรงแรม

Posted Posted in News, ศิลปศาสตร์

ผศ.ดร.อำนาจ เอี่ยมสำอางค์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาวิชาการ […]

ราชมงคลพระนคร จับมือ 2 โรงแรมดัง สนับสนุนการฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

Posted Posted in News, การมีส่วนร่วม, ศิลปศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผนึกกำลังกับ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส […]

ราชมงคลพระนคร ปั้นเชฟมืออาชีพ

Posted Posted in News, การมีส่วนร่วม, ศิลปศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดอบรมหลักสูตรอบรมระยะสั้น ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเชฟสู่สากล รุ่นที่ […]

งานสัมมนา “ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” และนิทรรศการ Experience Thailand ประจำปีการศึกษา 2561

Posted Posted in News, ศิลปศาสตร์

นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดงานสัมมนา “ท่องเที่ยววิถีไทย […]

งานปฐมนิเทศ นักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน รุ่นที่ 11

Posted Posted in News, ศิลปศาสตร์

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดงานปฐมนิเทศ นักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน […]