อธิการบดีให้โอวาทและมอบเสื้อกีฬาให้แก่นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36

Posted Posted in News

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 รศ.สุภัทรา […]

โครงการการสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 8

Posted Posted in News

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำโดย ดร.รัตนาวลี ไม้สัก […]

ราชมงคลพระนคร เปิดบ้านแนะนำหลักสูตร นิทรรศการแนะนำผลงานทางวิชาการ

Posted Posted in News

ราชมงคลพระนคร เปิดบ้านแนะนำหลักสูตร นิทรรศการแนะนำผลงานทางวิชาการ ชมห้องปฏิบัติการ รวมทั้งกิจกรรมประกวด […]