การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตร E-Commerce for RMUTP

Posted Leave a commentPosted in News

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ […]

ครบรอบ 71 ปี วันคล้ายวันสถาปนา วิทยาเขตเทเวศร์

Posted Leave a commentPosted in News

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขตเทเวศร์ ในโอกาสครบรอบ 71 […]

นักศึกษาคหกรรมศาสตร์เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่สายคอนเทนต์ “คนไทย คอนเทนต์ เน้นรวย”

Posted Leave a commentPosted in News

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประธานเปิดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ […]

ราชมงคลพระนคร ลงนามร่วมมือทางวิชาการ 4 องค์กร วิจัยและพัฒนาโครงการปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์

Posted Leave a commentPosted in News

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผู้บริหารฯ […]

ราชมงคลพระนคร รับน้องสร้างสรรค์ 9 คณะปลูกฝังจิตอาสาทำความดีเพื่อสังคม

Posted Leave a commentPosted in News

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวว่า […]