กิจกรรมประกวดสุนทรพจน์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติและวันดินโลก 5 ธันวาคม

Posted Posted in News

กองศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมประกวดสุนทรพจน์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก […]

ประชาพิจารณ์ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ณ ศูนย์พระนครเหนือ

Posted Posted in News

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดประชาพิจารณ์ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ครั้งที่ 1 ณ […]

การแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2562 “พระนครเกมส์”

Posted Posted in News

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2562 “พระนครเกมส์” […]

งานบริการวิชาการจากคณะสถาปัตยกรรมฯ โครงการสร้างนักออกแบบกราฟิกในผู้พิการท่อนล่างเพื่อเพิ่มช่องทางในการสร้างรายได้

Posted Posted in News

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดงานบริการวิชาการ “โครงการสร้างนักออกแบบกราฟิกในผู้พิการท่อนล่างเพื่อเพิ่มช่องทางในการสร้างรายได้”  โดยมีทั้งหมด […]

โครงการบูรณาการองค์ความรู้เครือข่ายศิลปวัฒนธรรม 9 มทร.

Posted Posted in News

รศ.สุภัทราโกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการองค์ความรู้เครือข่ายศิลปวัฒนธรรม 9 […]

ประชาพิจารณ์ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ณ ศูนย์เทเวศร์

Posted Posted in News

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดประชาพิจารณ์ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ครั้งที่ 1 ณ […]