วางพุ่มดอกไม้ถวายสักการะเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเทคโนโลยีของไทย

Posted Posted in News

ดร.นนท์ณพร กิติศรีปัญญา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ พร้อมด้วย ดร.สิงห์แก้ว […]

ราชมงคลพระนคร ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๓

Posted Posted in News

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำโดย […]

ศึกษาดูงานด้านระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ณ บริษัท อาซาฮี-ไทย อัลลอย จำกัด

Posted Posted in News

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำโดย อ.สุวัสส์ […]