ราชมงคลพระนคร จัดอบรมทำแผนธุรกิจเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม “RMUTP SANDBOX”

Posted Posted in News

ดร.ชลากร อุดมรักษา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการ […]

ราชมงคลพระนคร ได้รับผลระดับดีมาก จากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปี 2566

Posted Posted in News

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566 ประกาศผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน […]

อธิการบดี หารือแนวทางการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทย-เยอรมนี ระหว่างมหาวิทยาลัยสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

Posted Posted in News

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย ผศ.ดร.รัตนาวลี […]

ราชมงคลพระนคร ลงนาม บ.วังน้อยการช่าง ผลักดันการศึกษา-วิจัยเทคโนโลยีด้านรถยนต์ไฟฟ้า

Posted Posted in News

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมพิธีลงนามความเข้าใจ กับนางสาวจารุภัทร […]

มทร.พระนคร ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปี 2566

Posted Posted in News

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีเปิด การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน […]

ราชมงคลพระนคร ร่วมงานเลี้ยงสานสัมพันธ์สถานทูตนิวซีแลนด์

Posted Posted in News

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเชิญเป็นเกียรติ เข้าร่วมงานเลี้ยงรับประทานอาหารเย็น […]

ราชมงคลพระนคร ลงนามความร่วมมือ สมาคมศิษย์เก่านักเรียนตำรวจนครบาล

Posted Posted in News

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ กับ […]

ราชมงคลพระนคร เปิดประสบการณ์สร้างผู้นำนักศึกษายุคใหม่

Posted Posted in News

ผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำทีมนักศึกษา […]

ราชมงคลพระนคร ลงนามความร่วมมือ 4 สถาบันการศึกษาอินโดนีเซีย ด้านศิลปวัฒนธรรม

Posted Posted in News

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ 4 สถาบันการศึกษา […]