อธิการบดี มทร.พระนคร กราบถวายมุทิตาสักการะ พระธรรมวชิราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร ในโอกาสได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์

Posted Posted in News

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) […]

มทร.พระนคร จับมือ ซีที เอเชีย โรโบติกส์ บูรณาการหลักสูตร สร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทางการแพทย์

Posted Posted in News

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) […]

คณะศิลปศาสตร์ ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการศิลปศาสตร์ 9 มทร.

Posted Posted in News

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำโดย ดร.ชัยวุฒิ ชัยฤกษ์ […]