ราชมงคลพระนคร สานฝันเด็กชายขอบ มุ่งคว้าปริญญากลับมาพัฒนาบ้านเกิด

Posted Posted in News

“เพราะชีวิตไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ไม่ยาก หากเกิดจากความพยายาม” หากเปรียบคำนิยามนี้กับชีวิตเด็กสาวชาวไทใหญ่ นางสาวแสงอ่อง […]

กองพัฒนานักศึกษารับโล่เกียรติคุณ จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

Posted Posted in News

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี ร่วมแสดงความยินดีกับกองพัฒนานักศึกษา ณ […]

มทร.พระนคร จัดติวเข้มนักวิจัย

Posted Posted in News

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดอบรมหัวข้อ “เทคนิคการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ” โดยมีผศ.เฟื่องฟ้า […]

มทร.พระนคร โชว์ผลงานวิจัยขนมหวานเมืองเพชรเพื่อสุขภาพในงาน “ช้อปปิ้งฟรุ้งฟริ้งกระดิ่งแมว”

Posted Posted in News

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยทีมงานนักวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ […]