มทร.พระนครรับนักศึกษาใหม่ปี 64 ปรับหลักสูตรปั้นนักสื่อสารตอบโจทย์ยุคดิจิทัล ตั้งรับสื่อปิด-เลย์ออฟ  พร้อมทำงานอิสระ 

Posted Posted in News, เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า มทร.พระนครมีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพมายาวนาน […]

ราชมงคลพระนคร เปิดช่องทางให้คำปรึกษาปัญหานักศึกษา(ออนไลน์)

Posted Posted in News

ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า นักศึกษา […]

ราชมงคลพระนคร เปิดโควตารับนศ.ผู้พิการ ต่อป.ตรี หนุนการศึกษาที่เท่าเทียมในสังคม

Posted Posted in News

จากสถิติรายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทย ประจำปี 2563 ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พบว่า คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการได้รับการศึกษา 1,533,159 คน ระดับชั้นประถมศึกษาอยู่ที่ […]

เพิ่มพื้นที่ปลอดบุหรี่ 4 ศูนย์ รอบรั้วมทร.พระนคร

Posted Posted in News

ดร.คมพันธ์ ชมสมุทร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า […]

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

Posted Posted in News

คณะบริหารธุรกิจ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา […]