อธิการบดี ราชมงคลพระนคร รับมอบเครื่องหมาย เคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์ กิตติมศักดิ์ ในฐานะบุคคลผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก

Posted Posted in News

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับมอบเครื่องหมาย เคมี […]

ราชมงคลพระนคร สอนทำขนมสุดฮิต มาการอง-ทิมเบอร์ริง

Posted Posted in News

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ราชมงคลพระนคร) จัดโครงการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี ครั้งที่ […]

ราชมงคลพระนคร จัดอบรมเทคนิคการเขียนประเมินค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่ง กิจกรรมที่ 1 การจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน สายสนับสนุน

Posted Posted in News

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567 ดร.คมเขต […]

สมาคมศิษย์เก่าราชมงคลพระนคร จัดโบว์ลิ่งระดมทุนการศึกษา

Posted Posted in News

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ราชมงคลพระนคร) ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าราชมงคลพระนคร จัดโครงการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล RMUTP […]

พิธีปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรแห่งประเทศไทยครั้งที่ 40 “อ่างแก้วเกมส์ 2024” ราชมงคลพระนคร เก็บได้ 6 เหรียญ เป็นลำดับที่ 40

Posted Posted in News

ปิดฉากลงอย่างสวยงาม กับการแข่งขันกีฬาบุคลากรแห่งประเทศไทยครั้งที่ 40  “อ่างแก้วเกมส์ 2024” […]

สถาบันภาษา จัดอบรม “การพัฒนาศักยภาพทางภาษาเพื่อพัฒนางานแปล”

Posted Posted in News

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดอบรมโครงการ “การพัฒนาศักยาภาพทางภาษาเพื่อพัฒนางานแปล” โดยมี […]

ผู้บริหาร ราชมงคลพระนคร เข้าร่วมหารือและแลกเปลี่ยนมุมมอง การสร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) สำหรับการเชื่อมโยงองค์ความรู้ จากมหาวิทยาลัยสู่ภาคเอกชน กับ สำนักเคเอกซ์ มจธ.

Posted Posted in News

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำโดย นางสุรางคณา วายุภาพ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ […]

สถาบันวิจัยและพัฒนา ราชมงคลพระนคร ร่วมประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (สัญจร) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

Posted Posted in News

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (สัญจร) ครั้งที่ 1 […]