คณะผู้บริหาร ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม

Posted Posted in News

ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำคณะผู้บริหาร […]

ร่วมบันทึกลงนามความร่วมมือ (MOU) การใช้ระบบคลังหน่วยกิตดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 8 แห่ง

Posted Posted in News

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 8 […]

งานประชุมวิชาการนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 3

Posted Posted in News, วิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, […]

งานสัมมนาวิชาการ เรื่องทิศทางการพัฒนานวัตกรรม และการศึกษาวิจัยทางคลินิกของผลิตภัณฑ์กัญชาในประเทศ

Posted Posted in News

ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นผู้แทนกล่าวต้อนรับ […]

นักศึกษาราชมงคลพระนคร พลิกวิกฤตสร้างรายได้ สร้างธุรกิจ สู้โควิด

Posted Posted in News

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ได้ส่งผลกระทบต่อทุกระบบในสังคม ไม่เว้นแม่แต่วงการการศึกษา แต่หากพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสแห่งการเรียนรู้ […]