นศ.สื่อสารฯ คว้า 4 รางวัล การประกวดออกแบบอินโฟกราฟิก

Posted Leave a commentPosted in News

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คว้า 4 รางวัลในการประกวด […]

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม

Posted Leave a commentPosted in News

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการสืบสานวันสำคัญของชาติ กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา […]

ร่วมหารือกัมพูชาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านสื่อสารมวลชน

Posted Leave a commentPosted in News

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผู้บริหารคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน […]

จัดติวเข้มคุณครูหุ่นยนต์

Posted Leave a commentPosted in News

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้ด้านการสร้างนวัตกรรมหุ่นยนต์ “หุ่นยนต์บริการ สำหรับการเรียนการสอน […]

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตร E-Commerce for RMUTP

Posted Leave a commentPosted in News

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ […]

ครบรอบ 71 ปี วันคล้ายวันสถาปนา วิทยาเขตเทเวศร์

Posted Leave a commentPosted in News

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขตเทเวศร์ ในโอกาสครบรอบ 71 […]

นักศึกษาคหกรรมศาสตร์เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่สายคอนเทนต์ “คนไทย คอนเทนต์ เน้นรวย”

Posted Leave a commentPosted in News

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประธานเปิดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ […]