อาภากรรำลึก

Posted Posted in News

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดงาน “วันอาภากรรำลึก […]

คณะสถาปัตยฯ มทร.พระนคร ผนึกกำลัง ลาว-ญี่ปุ่น-เกาหลี ปั้นนักออกแบบและสถาปนิกสายสัมพันธ์อาเซียน

Posted Posted in News, สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

  นายธานี สุคนธะชาติ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร […]

ราชมงคลพระนคร ลงนาม Shandong Jianzhu University และสมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล(AITIA)

Posted Posted in News

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือ […]

Universiti Teknologi MARA ประเทศมาเลเซีย เข้าศึกษาดูงานคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ

Posted Posted in News, อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

รศ.สุภัทรา โกศัยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย ผศ.ดร.รัตนพล […]

มทร.พระนคร เจ้าภาพจัดประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ครั้งที่ 5/2562

Posted Posted in News

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นเจ้าภาพในการประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง […]

กิจกรรมประกวดสุนทรพจน์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติและวันดินโลก 5 ธันวาคม

Posted Posted in News

กองศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมประกวดสุนทรพจน์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก […]

ประชาพิจารณ์ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ณ ศูนย์พระนครเหนือ

Posted Posted in News

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดประชาพิจารณ์ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ครั้งที่ 1 ณ […]