การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด

Posted Leave a commentPosted in News

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ นายธานี […]

นักศึกษาราชมงคลพระนคร คว้าที่ 1 ประกวดไอเดียธุรกิจ ค่ายบ่มเพาะผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ Y.E.S. IDEA

Posted Leave a commentPosted in News, สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

นายวัชรพล สุนนทราช นักศึกษาสาขาบรรจุภัณฑ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร […]

พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

Posted Leave a commentPosted in News

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ […]

สัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลและรายงานผลกิจกรรมการพัฒนา

Posted Leave a commentPosted in News

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จัดงานงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลและรายงานผลกิจกรรมการพัฒนา ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (เกษตรแปรรูป […]

การพัฒนางานวิจัยและการสนับสนุนชุดโครงการวิจัย

Posted Leave a commentPosted in News

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) […]

ราชมงคลพระนครตั้งศูนย์คลายเครียด หวังลดปัญหานศ.

Posted Leave a commentPosted in News

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า ความเครียดเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคซึมเศร้าได้ […]

โคมไฟแชนเดอเลียร์จากแผ่นซีดี ผลงานนักศึกษาราชมงคลพระนคร เพิ่มมูลค่าของเหลือทิ้ง

Posted Leave a commentPosted in News, เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ปัจจุบันการใช้งานอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้นตามการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย โดยจากการสำรวจในปี 2557 จากกรมอนามัยสิ่งแวดล้อม พบขยะอิเล็กทรอนิกส์ […]

ราชมงคลพระนคร พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดกาญจนบุรี

Posted Leave a commentPosted in News

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรม “การใช้ระบบสารสนเทศในการพัฒนาสื่อการสอนด้วยโปรแกรม Microsoft Publisher” […]