ราชมงคลพระนคร มอบเงินอัดฉีดกว่า 5 แสนบาท

Posted Leave a commentPosted in News

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดงานเลี้ยงขอบคุณและแสดงความยินดีกับผู้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาฯ ประจำปี 2562 โดยส่งทัพนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน […]

ราชมงคลพระนครผุดหลักสูตรนักวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ รองรับเทรนด์อาชีพคนยุคดิจิทัล

Posted Leave a commentPosted in News

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อทุกภาคส่วน […]

โครงการสัมมนาวิชาชีพโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ภายใต้ชื่อ “โฆษ CONTENT”

Posted Leave a commentPosted in News

นายอรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาวิชาชีพโฆษณาและประชาสัมพันธ์ […]

กิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้และแสดงเทคโนโลยีการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและหุ่นยนต์ 4.0

Posted Leave a commentPosted in News

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้และแสดงเทคโนโลยีการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและหุ่นยนต์ 4.0 โดยการนํารถติดตั้งอุปกรณ์การสอนด้านอุตสาหกรรม […]

การแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยเกียรติยศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

Posted Leave a commentPosted in News

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบรางวัล […]

โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา : การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติดและการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีแก่ตนเอง

Posted Leave a commentPosted in News

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา : การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติดและการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีแก่ตนเอง […]