คณะวิทยาศาสตร์ฯ ราชมงคลพระนคร ผลิตเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ สำหรับวางในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

Posted Posted in News, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการบริการวิชาการ ผลิตเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค สำหรับวางจุดบริการประชาชนตามพื้นที่ขนส่งสาธารณะ […]

ราชมงคลพระนคร เปิดช่องทางเพื่อนักศึกษา ในช่วงโควิด-19

Posted Posted in News

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดช่องทางรับเรื่องราวจากนักศึกษา เพื่อรวบรวมปัญหาความเดือดร้อนในช่วง covid-19 โดยนักศึกษาสามารถกรอกข้อมูลตามความเป็นจริงและอธิบายปัญหาที่นักศึกษาต้องเผชิญอยู่ในปัจจุบันนี้ […]

อาจารย์-นักศึกษา ราชมงคลพระนคร ปรับวิกฤตเป็นโอกาส สะท้อนมุมมองการเรียนการสอนแบบออนไลน์ พร้อมก้าวสู่ Disruption

Posted Posted in News

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า […]

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ ส่งหน้ากากอนามัยที่ผลิตเพื่อถวายแด่พระภิกษุ

Posted Posted in News

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำโดย ผศ.ดร.รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์ […]

ราชมงคลพระนคร Big Cleaning-ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส COVID–19

Posted Posted in News

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉีด พ่นยาฆ่าเชื้อ ตามมาตรฐานทางสาธารณสุข ภายในอาคารสำนักงานอธิการบดี […]

ราชมงคลพระนคร ดีเดย์สอนออนไลน์พร้อมปิดมหาวิทยาลัย 14 วัน ป้องกันโควิด-19

Posted Posted in News

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า […]

ผู้บริหาร มทร.พระนคร รับประกาศนียบัตรหลักสูตรอบรมจิตอาสา 904 หลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ 4 ประจำปี 2563

Posted Posted in News

ผศ.ลักขณา จาตกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ผศ.ดร.อำนาจ เอี่ยมสำอางค์ […]

โครงการส่งเสริมการนำองค์ความรู้มาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน

Posted Posted in News

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการนำองค์ความรู้มาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน […]

ราชมงคลพระนคร ใช้มาตรการเข้มในการเข้า-ออกประตูด้านหน้าอาคารสำนักงาน

Posted Posted in News

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ใช้มาตรการเข้มในการเข้า – ออกประตูด้านหน้าอาคารสำนักงาน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา […]