เปิด 5 สาขา บัณฑิตราชมงคลพระนคร รับเงินเดือนสูงกว่าค่าเฉลี่ย

Posted Posted in News

ในทุกปีจะมีแรงงานจากนักศึกษาจบใหม่ทยอยเข้าสู่ระบบการทำงานจำนวนมาก  แต่หากกลับไปดูตัวเลขของแรงงานเด็กจบใหม่ที่ยังหางานไม่ได้ก่อนหน้านี้ยังเพิ่มขึ้น โดยข้อมูลจากสำนักสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สคช.) ปี […]

ราชมงคลพระนคร ให้โอวาทนักกีฬา ก่อนร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40

Posted Posted in News

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวอวยพร ทัพนักกีฬาบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ […]

ราชมงคลพระนคร จับมือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ปลูกฝังเยาวชนรักสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

Posted Posted in News

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ […]

ราชมงคลพระนครเจ้าภาพจัดประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ ราชมงคล 9 แห่ง และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

Posted Posted in News

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยสภาคณาจารย์ เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง […]

การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (ปครป.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2567

Posted Posted in Events

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 […]