โครงการสัมมนาวิชาชีพโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ภายใต้ชื่อ “โฆษ CONTENT”

Posted Leave a commentPosted in News

นายอรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาวิชาชีพโฆษณาและประชาสัมพันธ์ […]

กิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้และแสดงเทคโนโลยีการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและหุ่นยนต์ 4.0

Posted Leave a commentPosted in News

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้และแสดงเทคโนโลยีการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและหุ่นยนต์ 4.0 โดยการนํารถติดตั้งอุปกรณ์การสอนด้านอุตสาหกรรม […]

การแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยเกียรติยศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

Posted Leave a commentPosted in News

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา ชมงคลพระนคร […]

โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา : การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติดและการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีแก่ตนเอง

Posted Leave a commentPosted in News

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา : การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติดและการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีแก่ตนเอง […]

Tungtong Homemade Pet Treats ขนมเพื่อสุขภาพ เอาใจคนรักน้องหมา

Posted Leave a commentPosted in Research

ดร.ธนภพ  โสตรโยม  อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  คิดค้นสูตรขนมสุนัข ภายใต้ผลิตภัณฑ์ถุงทอง […]

คณะบริหารธุรกิจ จัดสัมมนา “Disruptive Technology เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก”

Posted Leave a commentPosted in News

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการสัมมนาเรื่อง “Disruptive […]

ราชมงคลพระนคร เป็นเจ้าภาพคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2561

Posted Leave a commentPosted in News

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี ให้การต้อนรับคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร […]

ราชมงคลพระนคร เข้าเฝ้ารับเสด็จและรับประทานโล่เกียรติคุณจากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

Posted Leave a commentPosted in News

  ผศ.ลักขณา จาตกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร […]