คณะวิทยาศาสตร์ฯ ราชมงคลพระนคร ผลิตเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ สำหรับวางในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

Posted Posted in News, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการบริการวิชาการ ผลิตเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค สำหรับวางจุดบริการประชาชนตามพื้นที่ขนส่งสาธารณะ […]

รับสมัครบุคคลเข้าสอบการแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

Posted Posted in Events

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครบุคคลเข้าสอบการแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญ เฉพาะตั้งแต่วันที่ […]

ราชมงคลพระนคร เปิดช่องทางเพื่อนักศึกษา ในช่วงโควิด-19

Posted Posted in News

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดช่องทางรับเรื่องราวจากนักศึกษา เพื่อรวบรวมปัญหาความเดือดร้อนในช่วง covid-19 โดยนักศึกษาสามารถกรอกข้อมูลตามความเป็นจริงและอธิบายปัญหาที่นักศึกษาต้องเผชิญอยู่ในปัจจุบันนี้ […]

อาจารย์-นักศึกษา ราชมงคลพระนคร ปรับวิกฤตเป็นโอกาส สะท้อนมุมมองการเรียนการสอนแบบออนไลน์ พร้อมก้าวสู่ Disruption

Posted Posted in News

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า […]

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ ส่งหน้ากากอนามัยที่ผลิตเพื่อถวายแด่พระภิกษุ

Posted Posted in News

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำโดย ผศ.ดร.รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์ […]

ราชมงคลพระนคร Big Cleaning-ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส COVID–19

Posted Posted in News

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉีด พ่นยาฆ่าเชื้อ ตามมาตรฐานทางสาธารณสุข ภายในอาคารสำนักงานอธิการบดี […]

ราชมงคลพระนคร รับนักศึกษาผู้พิการ ต่อป.ตรี 6 คณะ

Posted Posted in Events

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า โลกแห่งการศึกษาสมัยใหม่ได้เปิดกว้างให้ทุกคนมีสิทธิเข้าถึงความรู้อย่างไม่จำกัด […]

ราชมงคลพระนคร เปิดสรรหาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันภาษา

Posted Posted in Events

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันภาษา ตั้งแต่วันนี้ – 6 […]