โค้งสุดท้าย! ราชมงคลพระนครเปิดรับนศ. ป.ตรีวุฒิปวช.–ปวส.กว่า 800 ที่นั่ง

Posted Leave a commentPosted in News

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับนักศึกษาปริญญาตรีรอบรับตรง สำหรับผู้สมัครที่ใช้วุฒิ ปวช.-ปวส. กว่า […]

ราชมงคลพระนคร ร่วมลงนามความร่วมมือกับ 2 สถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพหลักสูตรการศึกษา

Posted Leave a commentPosted in News

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) […]

ราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาพิการ

Posted Leave a commentPosted in Events

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาพิการ ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและทางร่างกายที่สามารถช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันได้ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา […]

ราชมงคลพระนครสืบสาน ประเพณีสงกรานต์วิถีไทย ประจำปี 2562

Posted Leave a commentPosted in News

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดงาน “ราชมงคลพระนครสืบสาน ประเพณีสงกรานต์วิถีไทย” ประจำปี […]

ราชมงคลพระนคร ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับสมาคมอาเซียน – ประเทศไทย

Posted Leave a commentPosted in News

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับสมาคมอาเซียน–ประเทศไทย ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) […]

ราชมงคลพระนคร จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ อาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากรงานแนะแนวมืออาชีพ

Posted Leave a commentPosted in News

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการอาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากรงานแนะแนวมืออาชีพ […]

ราชมงคลพระนครตั้งศูนย์การเรียนรู้สิ่งทอและแฟชั่นแบบครบวงจร

Posted Leave a commentPosted in News

ผศ.ดร.รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น เปิดเผยว่า สิ่งทอจัดเป็นอุตสาหกรรมที่อยู่ในกลุ่มปัจจัย […]

การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

Posted Leave a commentPosted in Events

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ กองกลาง […]