กิจกรรม “เด็กดีเพื่อสังคมไทย” ประจำปี 2562

Posted Posted in Events

ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เข้าร่วมการประกวดกิจกรรม “เด็กดีเพื่อสังคมไทย” ประจำปี 2562 […]

คหกรรมศาสตร์ฯ สร้างสรรค์งานปัก ด้วยนวัตกรรมแผ่นฟิล์มละลายน้ำ เพิ่มมูลค่าชิ้นงาน

Posted Posted in Research

นวัตกรรมทางสิ่งทอในปัจจุบันได้ก้าวล้ำเกินวัตถุประสงค์เพียงเพื่อ “นุ่งห่ม” หรือ “ความสวยงาม” แต่ยังมุ่งสู่การเพิ่มขีดความสามารถในด้านประโยชน์ใช้สอย […]

ราชมงคลพระนคร สานฝันเด็กชายขอบ มุ่งคว้าปริญญากลับมาพัฒนาบ้านเกิด

Posted Posted in News

“เพราะชีวิตไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ไม่ยาก หากเกิดจากความพยายาม” หากเปรียบคำนิยามนี้กับชีวิตเด็กสาวชาวไทใหญ่ นางสาวแสงอ่อง […]

กองพัฒนานักศึกษารับโล่เกียรติคุณ จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

Posted Posted in News

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี ร่วมแสดงความยินดีกับกองพัฒนานักศึกษา ณ […]

มทร.พระนคร จัดติวเข้มนักวิจัย

Posted Posted in News

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดอบรมหัวข้อ “เทคนิคการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ” โดยมีผศ.เฟื่องฟ้า […]