คหกรรมฯ บูรณาการศาสตร์พันธุกรรมพืช สู่งานศิลปะบนผืนผ้า

Posted Posted in Research

          สีที่ได้จากธรรมชาติมีความสัมพันธ์กับมนุษย์มาตั้งแต่อดีต และได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตของผู้คนในแต่ละยุคสมัย  ซึ่งสีธรรมชาติมีบทบาทเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนนั้น ๆ […]

มทร.พระนคร ปิ๊งไอเดีย นำขุยมะพร้าวรียูสแผ่นฝ้าเพดาน แก้ปัญหาบ้านร้อน

Posted Posted in Research

ประเทศไทยเป็นประเทศเขตร้อนชื้น มีสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวเกือบทั้งปี จึงทำให้แผ่นฝ้าเพดาน (Ceiling Board) […]

มทร.พระนคร เจ๋ง! แปรรูปเปลือกทุเรียนผง เสริมคุณค่าใยอาหารในผลิตภัณฑ์เบเกอรี

Posted Posted in Research

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์อาหารว่างประเภทขนมอบหรือเบเกอรี เป็นที่นิยมของผู้บริโภค และมีอย่างแพร่หลายมากมายวัตถุดิบ อาหารประเภทนี้ส่วนใหญ่มีแป้ง น้ำตาล […]

มทร.พระนคร ถ่ายทอดนวัตกรรมม้วนเส้นด้ายยืน หยุดปัญหาผ้าสะท้าน ช่างทอหนองบัวลำภู ยกระดับศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

Posted Posted in Research

ก่อนจะทอผ้าแต่ละผืนต้องเตรียมเส้นด้ายยืน ต้องใช้แรงงาน 4-6 คน เพื่อจัดการเส้นด้ายม้วนจัดระเบียบเข้ากี่ทอผ้า […]

คหกรรมศาสตร์ฯ มทร.พระนคร  วิจัยเปลือกทุเรียนเหลือทิ้ง พัฒนาแป้งปั้นสำหรับงานศิลปประดิษฐ์

Posted Posted in Research

ประเทศไทยเป็นแหล่งส่งออกทุเรียนรายใหญ่ของโลก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในปี 2562 […]

คณะสิ่งทอฯ ทำวิจัยศึกษาการดำรงอยู่ของผ้าซิ่นตีนจก ไทยวน เพื่อศึกษาแนวทางการอนุรักษ์งานหัตถกรรมทอผ้าและสืบทอดผ้าทอโบราณ

Posted Posted in Research

“การทอผ้า” ถือเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตมาตั้งแต่บรรพการ ทุกครัวเรือนจะมีการทอผ้าเพื่อใช้สอยภายในครอบครัว และมีการถ่ายทอดกรรมวิธีการทอแก่สมาชิก จนสั่งสมเป็นภูมิปัญญาที่ได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง […]

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผุดอุปกรณ์อัจฉริยะตามหาของหายผ่านมือถือ

Posted Posted in Research

จากข้อมูลศูนย์คอลเซ็นเตอร์ให้บริการรับเรื่องร้องเรียนและสอบถามเส้นทางรถเมล์ 1348 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า […]

คหกรรมศาสตร์ฯ สร้างสรรค์งานปัก ด้วยนวัตกรรมแผ่นฟิล์มละลายน้ำ เพิ่มมูลค่าชิ้นงาน

Posted Posted in Research

นวัตกรรมทางสิ่งทอในปัจจุบันได้ก้าวล้ำเกินวัตถุประสงค์เพียงเพื่อ “นุ่งห่ม” หรือ “ความสวยงาม” แต่ยังมุ่งสู่การเพิ่มขีดความสามารถในด้านประโยชน์ใช้สอย […]

สถาปัตย์ฯ วิจัยการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกจากหัตถกรรมท้องถิ่น สู่เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้าน

Posted Posted in Research, สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ปัจจุบันอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ก้าวไปอย่างไม่หยุด แต่อีกด้านความเจริญก็ทำให้สภาพแวดล้อมโดนทำลายไปด้วย จึงทำให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเล็งเห็นความสำคัญเรื่องการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม โดยการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากธรรมชาติ เพื่อช่วยลดขยะที่เป็นพลาสติกในประเทศให้น้อยลง […]