ราชมงคลพระนคร ออกแบบ-พัฒนานวัตกรรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ จ.ชัยนาท โดยใช้ทุนชุมชนจากอาชีพทำตาล สร้างมูลค่าเพิ่มให้เศรษฐกิจฐานราก

Posted Posted in Research

จากการขยายตัวของโครงสร้างประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น การนำแนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในการเสริมสร้างคุณค่าและการพึ่งพิงตนเองด้านเศรษฐกิจไปใช้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อช่วยส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความมั่นคง และดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ ดร.ธานี สุคนธชาติ […]

ผลิตภัณฑ์ซักผ้าไหมจากน้ำมะพร้าว นวัตกรรมสารสกัดธรรมชาติ ผลงานวิจัยราชมงคลพระนคร เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Posted Posted in Research

เส้นใยไหม เป็นสิ่งที่ต้องมีการดูแลรักษาเป็นพิเศษ เพราะเป็นเส้นใยโปรตีนธรรมชาติ จึงถูกทำลายได้ง่ายด้วยแสงยูวี ซึ่งส่งผลให้เส้นใยเปื่อยและความเงาลดลง […]

ผลิตภัณฑ์น้ำสลัดครีมเต้าหู้ถั่วเหลืองเสริมไข่ผำแห้ง ผลงาน น.ศ.ราชมงคลพระนคร ทางเลือกสำหรับผู้รักสุขภาพ

Posted Posted in Research

สลัดผักเป็นหนึ่งในอาหารอันดับต้น ๆ  เมื่อนึกถึงอาหารเพื่อสุขภาพ แต่หากจะรับประทานสลัดซึ่งมีแต่ผักอย่างเดียวก็ดูเป็นอาหารที่น่าเบื่อไม่น้อย ดังนั้นเพื่อเพิ่มรสชาติน้ำสลัดจึงเป็นเครื่องปรุงที่ช่วยให้อาหารจานสลัดดีมากยิ่งขึ้น […]

ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติจากเปลือกมะพร้าวเหลือทิ้ง-ตะบูน ผลงาน น.ศ.ราชมงคลพระนคร เพิ่มมูลค่าของเหลือทิ้ง สู่ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ท้องถิ่นชุมชนบ้านลมทวน

Posted Posted in Research

การย้อมสีผ้าเป็นภูมิปัญญาโบราณของไทย โดยการนำเอาวัตถุดิบในธรรมชาติที่ได้จากพืช สัตว์  และแร่ธาตุต่าง ๆ […]

ราชมงคลพระนคร จับมือ รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ เปิดตัวอาหารทางเลือกใหม่ เจลลีอ้ายอวี้สูตรสมุนไพรตรีผลาต้านอนุมูลอิสระ สำหรับผู้สูงอายุ

Posted Posted in Research

ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และในปัจจุบันผู้สูงอายุรวมไปถึงผู้บริโภคส่วนใหญ่เริ่มหันมาให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพมากขึ้น ทำให้เทรนด์อาหารเพื่อสุขภาพเกิดขึ้นมากมาย แต่หนึ่งในปัญหาหลักที่พบในผู้สูงอายุคือ อนุมูลอิสระในร่างกายที่เพิ่มขึ้น […]

ราชมงคลพระนคร ส่งมอบแอปพลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยววัดเทวราชฯ-วัดนรนาถฯ ฝีมือนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

Posted Posted in Research

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ส่งมอบถวายแอปพลิเคชันวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร แด่พระธรรมวชิราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร […]

ราชมงคลพระนคร จับมือ 5 หน่วยงาน วิจัยพัฒนาต้นแบบระบบการจัดการแบตเตอรี่ ในรถสามล้อไฟฟ้า หวังเป็นต้นแบบสำหรับระบบการจัดการแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต

Posted Posted in Research

ท่ามกลางปัญหาการปล่อยมลพิษ และปัญหาสภาพอากาศจากฝุ่น PM 2.5  ประเทศไทยได้วาง […]

นักวิจัยราชมงคลพระนคร ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ใบขลู่แห้งชงดื่ม ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน มผช. รายแรกในประเทศไทย

Posted Posted in Research

ลุงแกละชาใบขลู่และวิสาหกิจชุมชนบ้านสันดาป ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2559 โดยเกิดจากการรวมตัวกันของชุมชนบ้านตำบลพันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร […]

แป้งหัวบอนกั้นสีผืนผ้าบาติกทดแทนเทียนไข และสีผงจากธรรมชาติ ไอเดีย อ.ราชมงคลพระนคร เพิ่มคุณค่าพืชท้องถิ่น เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Posted Posted in Research

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม และอุตสาหกรรมฟอกย้อม เป็นอุตสาหกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการปล่อยน้ำเสียที่มีส่วนของสีย้อม สารเคมีลงในน้ำทิ้งที่ก่อให้เกิดมลพิษแก่แหล่งน้ำ […]

ราชมงคลพระนคร วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถีบางเสาธง พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มรายได้ชุมชน

Posted Posted in Research

โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ได้ดำเนินการจัดตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 […]