เว็บไซต์ “ฉลาดโอน.com” ผลงานบูรณการ มทร.พระนคร ร่วม บช.น. สนับสนุนงานป้องกันและปราบปรามมิจฉาชีพออนไลน์

Posted Posted in Research

ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสารและเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ผนวกกับสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในช่วง 2 […]

คณะคหกรรมศาสตร์ ปิ๊งไอเดีย แปรรูปผลิตภัณฑ์จากใบขลู่ เพิ่มมูลค่า อนุรักษ์และพัฒนาพันธุกรรมพืชตามรอยพระราชดำริ

Posted Posted in Research, เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ต้นขลู่ เป็นพืชท้องถิ่นที่ขึ้นง่าย ขยายพันธุ์เองตามธรรมชาติ งอกงามตามชายทะเล  แหล่งพรุ […]

มทร.พระนคร แปรรูปเส้นใยใบอ้อย สู่ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ลดการเผาทำลาย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Posted Posted in Research

จากเดิมที่เกษตรกรผู้ปลูกอ้อย นิยมเผาทำลายซากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต    ซึ่งการเผาซากส่วนเหลือทิ้งทางการเกษตร เป็นส่วนหนึ่งซึ่งทำให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ โดยเฉพาะปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก […]

มทร.พระนครเจ๋ง!! วิจัยคลอโรฟิลล์จากผักตบชวา แปรรูปวัชพืชไร้ค่าสู่ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

Posted Posted in Research, เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ผักตบชวาเป็นวัชพืชน้ำที่ก่อปัญหาในแม่น้ำลำคลอง ทั้งก่อให้เกิดน้ำเน่าเสีย กีดขวางการไหลของน้ำ รวมไปถึงทำให้แหล่งน้ำตื้นเขิน  ทั้งนี้ผักตบชวาเป็นพืชน้ำมีลักษณะใบเดี่ยว […]

อาจารย์ มทร.พระนคร วิจัยเนยถั่วดาวอินคา เพิ่มศักยภาพวงการอาหารที่แปลกใหม่ ปราศจากสารปรุงแต่ง ชะลอการแก่ก่อนวัย

Posted Posted in Research, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เนยถั่วเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมสูงเนื่องจากสามารถรับประทานได้ทุกเพศทุกวัย มีรสชาติที่อร่อยหอมมัน และยังมีคุณค่าทางโภชนาการเป็นแหล่งของโปรตีน วิตามิน และแร่ธาตุ  […]

สุดเจ๋ง!! นักศึกษามทร.พระนคร วิจัยแผ่นกรองอากาศจากเส้นใยใบไผ่และใบอ้อย กำจัดฝุ่น PM 2.5

Posted Posted in Research, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปัจจุบันแนวทางป้องกัน ลดปัญหาจากฝุ่นและเชื้อก่อโรคที่อยู่ในสิ่งแวดล้อม คือการใช้หน้ากากอนามัย เช่น N95 […]

อาจารย์ มทร.พระนคร สร้างเทรนด์แฟชั่นเสื้อผ้าบุรุษ ตัดต่อผ้าฝ้ายมัดหมี่สไตล์เมโทรเซ็กชวล

Posted Posted in Research

การพัฒนาเครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษ ด้วยการศึกษาลวดลายและสีของผ้ามัดหมี่ ผสมผสานกับเทคนิคการตัดต่อการออกแบบเครื่องแต่งกายที่ทำให้ผู้สวมใส่มีความสง่างาม และเพิ่มมูลค่าผ้าทอมัดหมี่ในรูปแบบใหม่ ๆ  […]

‘Go Samut Songkhram’ แอปพลิเคชันเทคโนโลยีท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ต้นแบบ Smart Tourism Model

Posted Posted in Research

การพัฒนาจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรองเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี เป็นชุดโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ท่องเที่ยวเมืองรอง โดยเกิดจากความร่วมมือระหว่าง สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ […]

นักวิจัยมทร.พระนคร เผยผลการศึกษาการใช้สื่อของรัฐบาล ชี้ประชาชนเข้าถึงการรณรงค์ป้องกันไวรัสโควิด-19

Posted Posted in Research

สถานการณ์โรคระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) กลุ่มการแพร่ระบาดที่สำคัญกลุ่มหนึ่ง คือ นักท่องเที่ยวชาวจีนที่ได้เดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศต่าง […]