PVe58 สกู๊ตไฟฟ้าพลังงานสะอาด ไม่ต้องเติมน้ำมัน รักษาสิ่งแวดล้อม

Posted Leave a commentPosted in Research

ปัจจุบันประชาชนในเขตเมืองหันมาใช้จักรยานพับได้ ในการเดินทางระยะทางสั้นๆ มากขึ้น เนื่องจากพกพาง่าย ไม่เกะเกะเวลาหาที่จอด […]

ราชมงคลพระนคร จับมือชุมชนต่อยอดภูมิปัญญา เพิ่มมูลค่าผ้าขาวม้าทอมือ อ่างหิน จ.ชลบุรี

Posted Leave a commentPosted in Research

ปัจจุบันกระแสการใช้ผ้าไทยได้รับความนิยมมากขึ้น ทั้งผ้าไหม ผ้าฝ้าย แม้จะได้รับความนิยม แต่ภูมิปัญญาการทอผ้าในหลายๆ […]

ราชมงคลพระนคร ต่อยอดพัฒนาเครื่องรับซื้อบรรจุภัณฑ์รีไซเคิล ระยะ 2 หวังยกระดับชุมชนสีเขียว

Posted Leave a commentPosted in Research

จากการเติบโตของสังคมเมือง การขยายตัวของประชากร การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งเทคโนโลยี […]

ทุ่นลอยน้ำผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก สำหรับบ้านลอยน้ำ งานวิจัยราชมงคลพระนคร ลดต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

Posted Leave a commentPosted in Research

พลังน้ำเป็นทรัพยากรธรรมชาติหมุนเวียนที่มีพลังมหาศาล ซึ่งหากมีการบริหารจัดการที่เหมาะสมแล้ว ยังมีประโยชน์อนันต์ต่อมนุษยชาติ และการผลิตไฟฟ้าที่ได้จากพลังน้ำนั้นนับเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของโลก ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ […]

ตู้อ่านฉลากยาอัตโนมัติ ผลงานนักศึกษาราชมงคลพระนคร ช่วยผู้มีปัญหาด้านสายตาลดการหยิบใช้ยาผิด

Posted Leave a commentPosted in Research

จากผลสำรวจของสมาคมเภสัชกรรม พบผู้สูงอายุจำนวนมากใช้ยาไม่ถูกต้อง สาเหตุมาจากปัญหาด้านสายตาจึงทำให้ไม่สามารถอ่านฉลากยาที่มีขนาดเล็กได้ รวมถึงบางรายมีปัญหาด้านความจำจึงทำให้ใช้ยาผิดหรือเกินขนาดซึ่งอาจส่งผลต่อร่างกาย ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ […]

ชุดอุปกรณ์ควบคุมระบบรดน้ำอัตโนมัติ ผ่านสมาร์ทโฟน ยกระดับสมาร์ทฟาร์มให้เกษตรกร

Posted Leave a commentPosted in Research

น้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการทำการเกษตร เนื่องจากมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช ถ้าหากได้รับน้ำน้อยเกินไปก็จะทำให้ไม่เจริญเติบโต รวมถึงการออกดอกผลไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หรือหากได้รับน้ำมากเกินไปก็ทำให้พืชตายได้ […]

ราชมงคลพระนคร พัฒนาจักรเย็บผ้าสำหรับผู้พิการขา สร้างโอกาส สร้างอาชีพ

Posted Leave a commentPosted in Research

จากข้อมูลทางสถิติการจดทะเบียนคนพิการทั่วประเทศ ปี   พ.ศ.2560  พบผู้พิการจำนวนกว่า 1,800,000 […]

Tungtong Homemade Pet Treats ขนมเพื่อสุขภาพ เอาใจคนรักน้องหมา

Posted Leave a commentPosted in Research

ดร.ธนภพ  โสตรโยม  อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  คิดค้นสูตรขนมสุนัข ภายใต้ผลิตภัณฑ์ถุงทอง […]

แผ่นมวลเบาสีเขียว เพิ่มมูลค่าให้กับเศษวัสดุทางการเกษตร

Posted Leave a commentPosted in Research

ปัจจุบันการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุทางการเกษตร เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่ยังคงมีเศษวัสดุที่ไม่ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์และไม่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจอีกเป็นจำนวนมาก ด้วยเหตุนี้ ดร.วรินธร […]

อุปกรณ์แจ้งเตือนการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเพื่อการประหยัดพลังงาน

Posted Leave a commentPosted in Research

ด้วยปัจจุบันการออกแบบโครงสร้างที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่จะเป็นตึกทึบหรือมีกระจกรอบด้าน อีกทั้งเมืองที่มีอากาศร้อนอย่างประเทศไทย เครื่องปรับอากาศจึงกลายเป็นสิ่งจำเป็น แต่หากมีการใช้งานเพียงอย่างเดียวไม่มีการดูแลรักษาเลยเครื่องปรับอากาศก็จะทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพและเกิดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเพิ่มตามมา ดร.สุรเชษฐ […]