ราชมงคลพระนคร จับมือ 5 หน่วยงาน วิจัยพัฒนาต้นแบบระบบการจัดการแบตเตอรี่ ในรถสามล้อไฟฟ้า หวังเป็นต้นแบบสำหรับระบบการจัดการแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต

Posted Posted in Research

ท่ามกลางปัญหาการปล่อยมลพิษ และปัญหาสภาพอากาศจากฝุ่น PM 2.5  ประเทศไทยได้วาง […]

นักวิจัยราชมงคลพระนคร ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ใบขลู่แห้งชงดื่ม ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน มผช. รายแรกในประเทศไทย

Posted Posted in Research

ลุงแกละชาใบขลู่และวิสาหกิจชุมชนบ้านสันดาป ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2559 โดยเกิดจากการรวมตัวกันของชุมชนบ้านตำบลพันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร […]

แป้งหัวบอนกั้นสีผืนผ้าบาติกทดแทนเทียนไข และสีผงจากธรรมชาติ ไอเดีย อ.ราชมงคลพระนคร เพิ่มคุณค่าพืชท้องถิ่น เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Posted Posted in Research

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม และอุตสาหกรรมฟอกย้อม เป็นอุตสาหกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการปล่อยน้ำเสียที่มีส่วนของสีย้อม สารเคมีลงในน้ำทิ้งที่ก่อให้เกิดมลพิษแก่แหล่งน้ำ […]

ราชมงคลพระนคร วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถีบางเสาธง พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มรายได้ชุมชน

Posted Posted in Research

โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ได้ดำเนินการจัดตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 […]

ราชมงคลพระนคร สร้างแดชบอร์ดเทคโนโลยี เพิ่มประสิทธิภาพงานทรัพยากรบุคคล หวังเป็นต้นแบบแก่หน่วยงานการศึกษานำไปใช้ประโยชน์

Posted Posted in Research

ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ที่สังคมถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ข้อมูล (Data-Driven) […]

มทร.พระนคร ปิ๊งไอเดียประดิษฐ์รถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบเดินตาม ตัวช่วยผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียง

Posted Posted in Research

ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ จากโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือพาร์กินสัน ในอัตราผู้ป่วย […]

หุ่นยนต์สำรวจและปลูกต้นกล้าอัจฉริยะ จัดการด้านป่าไม้ทดแทนกำลังคน คว้าชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์สำหรับการเกษตรอัจฉริยะ 2021

Posted Posted in Research

จากปัญหาการตัดไม้ทำลายป่า เพื่อนำทรัพยากรมาใช้มากขึ้น ทำให้ปัจจุบันเกิดปัญหาด้านจำนวนป่าไม้ที่ลดลง จนทำให้เกิดท่วม น้ำป่าไหลหลาก […]

ผลิตภัณฑ์โฟมล้างหน้าสารสกัดใบขลู่ ลดการอักเสบผิวหนัง ผลงานวิจัย มทร.พระนคร จากหิ้งสู่ห้างเชิงพาณิชย์

Posted Posted in Research

ขลู่เป็นพืชไม้ทรงพุ่ม นับเป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งที่พบเห็นได้ทั่วไปในหลายพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นทางภาคตะวันออกหรือพื้นที่ติดกับชายทะเลที่มีบริเวณที่น้ำเค็มท่วมถึง  ใบขลู่ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์ด้วยภูมิปัญญาของชาวบ้านในทางอายุรเวช เพื่อลดการอักเสบมาอย่างช้านานในแถบเอเชีย […]

‘Ajarn Robot’ หุ่นยนต์ช่วยสอนภาษาอังกฤษ นวัตกรรมเพื่อการศึกษา ผลงาน มทร.พระนคร คว้ารางวัลเหรียญทอง “INVENTION GENEVA 2022”

Posted Posted in Research

ปัจจุบันการศึกษาได้มีการปรับปรุงพัฒนาการตามยุคสมัย  รวมถึงนวัตกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะการนำระบบ “ปัญญาประดิษฐ์” […]

เว็บไซต์ “ฉลาดโอน.com” ผลงานบูรณการ มทร.พระนคร ร่วม บช.น. สนับสนุนงานป้องกันและปราบปรามมิจฉาชีพออนไลน์

Posted Posted in Research

ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสารและเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ผนวกกับสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในช่วง 2 […]