นักวิจัยมทร.พระนคร เผยผลการศึกษาการใช้สื่อของรัฐบาล ชี้ประชาชนเข้าถึงการรณรงค์ป้องกันไวรัสโควิด-19

Posted Posted in Research

สถานการณ์โรคระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) กลุ่มการแพร่ระบาดที่สำคัญกลุ่มหนึ่ง คือ นักท่องเที่ยวชาวจีนที่ได้เดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศต่าง […]

นศ.คหกรรมศาสตร์ ศึกษาผลิตภัณฑ์คีเฟอร์จากน้ำมะพร้าว เพิ่มจุลินทรีย์ในร่างกาย สำหรับผู้แพ้นมวัว

Posted Posted in Research, เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

คีเฟอร์ เป็นผลิตภัณฑ์นมหมักจากกลุ่มจุลินทรีย์แบคทีเรียกรดแลคติก แบคทีเรียกรดอะซิติก และยีสต์ มีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายด้าน […]

คหกรรมฯ บูรณาการศาสตร์พันธุกรรมพืช สู่งานศิลปะบนผืนผ้า

Posted Posted in Research

          สีที่ได้จากธรรมชาติมีความสัมพันธ์กับมนุษย์มาตั้งแต่อดีต และได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตของผู้คนในแต่ละยุคสมัย  ซึ่งสีธรรมชาติมีบทบาทเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนนั้น ๆ […]

มทร.พระนคร ปิ๊งไอเดีย นำขุยมะพร้าวรียูสแผ่นฝ้าเพดาน แก้ปัญหาบ้านร้อน

Posted Posted in Research

ประเทศไทยเป็นประเทศเขตร้อนชื้น มีสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวเกือบทั้งปี จึงทำให้แผ่นฝ้าเพดาน (Ceiling Board) […]

มทร.พระนคร เจ๋ง! แปรรูปเปลือกทุเรียนผง เสริมคุณค่าใยอาหารในผลิตภัณฑ์เบเกอรี

Posted Posted in Research

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์อาหารว่างประเภทขนมอบหรือเบเกอรี เป็นที่นิยมของผู้บริโภค และมีอย่างแพร่หลายมากมายวัตถุดิบ อาหารประเภทนี้ส่วนใหญ่มีแป้ง น้ำตาล […]

มทร.พระนคร ถ่ายทอดนวัตกรรมม้วนเส้นด้ายยืน หยุดปัญหาผ้าสะท้าน ช่างทอหนองบัวลำภู ยกระดับศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

Posted Posted in Research

ก่อนจะทอผ้าแต่ละผืนต้องเตรียมเส้นด้ายยืน ต้องใช้แรงงาน 4-6 คน เพื่อจัดการเส้นด้ายม้วนจัดระเบียบเข้ากี่ทอผ้า […]

คหกรรมศาสตร์ฯ มทร.พระนคร  วิจัยเปลือกทุเรียนเหลือทิ้ง พัฒนาแป้งปั้นสำหรับงานศิลปประดิษฐ์

Posted Posted in Research

ประเทศไทยเป็นแหล่งส่งออกทุเรียนรายใหญ่ของโลก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในปี 2562 […]

คณะสิ่งทอฯ ทำวิจัยศึกษาการดำรงอยู่ของผ้าซิ่นตีนจก ไทยวน เพื่อศึกษาแนวทางการอนุรักษ์งานหัตถกรรมทอผ้าและสืบทอดผ้าทอโบราณ

Posted Posted in Research

“การทอผ้า” ถือเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตมาตั้งแต่บรรพการ ทุกครัวเรือนจะมีการทอผ้าเพื่อใช้สอยภายในครอบครัว และมีการถ่ายทอดกรรมวิธีการทอแก่สมาชิก จนสั่งสมเป็นภูมิปัญญาที่ได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง […]