ชุดจำลองป้องกันอัคคีภัยในห้องครัว ผ่านแอปฯ ผลงานนักศึกษาราชมงคลพระนคร

Posted Posted in Research

จากสถิติของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สปภ.) พบว่าช่วงเดือนมกราคม-เมษายน เป็นช่วงเวลาที่เกิดเพลิงไหม้มากที่สุด โดยเพลิงไหม้เกิดกับอาคารประเภทบ้านพักอาศัยมากที่สุด […]

ผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงส้นเท้า สารสกัดจากเปลือกกล้วยและเปลือกมะละกอ ไร้สารเคมีกันบูด

Posted Posted in Research

กล้วยเป็นพืชผลไม้ที่ปลูกได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทย มีประโยชน์และสรรพคุณแทบทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นลำต้น ใบ ราก ปลี […]

“เพ็ญชวา” ผลิตภัณฑ์จากเส้นใยผักตบชวา ยกระดับวัชพืชไร้ค่า สู่พืชเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้ชุมชน

Posted Posted in Research

จากความสนใจเกี่ยวกับผักตบชวาในแหล่งน้ำที่มีอยู่มากในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง เป็นโจทย์ให้อาจารย์สัมภาษณ์ สุวรรณคีรี อาจารย์ประจำคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ราชมงคลพระนคร […]

PVe58 สกู๊ตไฟฟ้าพลังงานสะอาด ไม่ต้องเติมน้ำมัน รักษาสิ่งแวดล้อม

Posted Posted in Research

ปัจจุบันประชาชนในเขตเมืองหันมาใช้จักรยานพับได้ ในการเดินทางระยะทางสั้นๆ มากขึ้น เนื่องจากพกพาง่าย ไม่เกะเกะเวลาหาที่จอด […]

ราชมงคลพระนคร จับมือชุมชนต่อยอดภูมิปัญญา เพิ่มมูลค่าผ้าขาวม้าทอมือ อ่างหิน จ.ชลบุรี

Posted Posted in Research, การมีส่วนร่วม

ปัจจุบันกระแสการใช้ผ้าไทยได้รับความนิยมมากขึ้น ทั้งผ้าไหม ผ้าฝ้าย แม้จะได้รับความนิยม แต่ภูมิปัญญาการทอผ้าในหลายๆ […]

ราชมงคลพระนคร ต่อยอดพัฒนาเครื่องรับซื้อบรรจุภัณฑ์รีไซเคิล ระยะ 2 หวังยกระดับชุมชนสีเขียว

Posted Posted in Research

จากการเติบโตของสังคมเมือง การขยายตัวของประชากร การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งเทคโนโลยี […]

ทุ่นลอยน้ำผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก สำหรับบ้านลอยน้ำ งานวิจัยราชมงคลพระนคร ลดต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

Posted Posted in Research

พลังน้ำเป็นทรัพยากรธรรมชาติหมุนเวียนที่มีพลังมหาศาล ซึ่งหากมีการบริหารจัดการที่เหมาะสมแล้ว ยังมีประโยชน์อนันต์ต่อมนุษยชาติ และการผลิตไฟฟ้าที่ได้จากพลังน้ำนั้นนับเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของโลก ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ […]

ตู้อ่านฉลากยาอัตโนมัติ ผลงานนักศึกษาราชมงคลพระนคร ช่วยผู้มีปัญหาด้านสายตาลดการหยิบใช้ยาผิด

Posted Posted in Research

จากผลสำรวจของสมาคมเภสัชกรรม พบผู้สูงอายุจำนวนมากใช้ยาไม่ถูกต้อง สาเหตุมาจากปัญหาด้านสายตาจึงทำให้ไม่สามารถอ่านฉลากยาที่มีขนาดเล็กได้ รวมถึงบางรายมีปัญหาด้านความจำจึงทำให้ใช้ยาผิดหรือเกินขนาดซึ่งอาจส่งผลต่อร่างกาย ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ […]

ชุดอุปกรณ์ควบคุมระบบรดน้ำอัตโนมัติ ผ่านสมาร์ทโฟน ยกระดับสมาร์ทฟาร์มให้เกษตรกร

Posted Posted in Research

น้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการทำการเกษตร เนื่องจากมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช ถ้าหากได้รับน้ำน้อยเกินไปก็จะทำให้ไม่เจริญเติบโต รวมถึงการออกดอกผลไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หรือหากได้รับน้ำมากเกินไปก็ทำให้พืชตายได้ […]

ราชมงคลพระนคร พัฒนาจักรเย็บผ้าสำหรับผู้พิการขา สร้างโอกาส สร้างอาชีพ

Posted Posted in Research

จากข้อมูลทางสถิติการจดทะเบียนคนพิการทั่วประเทศ ปี   พ.ศ.2560  พบผู้พิการจำนวนกว่า 1,800,000 […]