ราชมงคลพระนคร จับมือชุมชนต่อยอดภูมิปัญญา เพิ่มมูลค่าผ้าขาวม้าทอมือ อ่างหิน จ.ชลบุรี

Posted Posted in Research, การมีส่วนร่วม

ปัจจุบันกระแสการใช้ผ้าไทยได้รับความนิยมมากขึ้น ทั้งผ้าไหม ผ้าฝ้าย แม้จะได้รับความนิยม แต่ภูมิปัญญาการทอผ้าในหลายๆ […]

ราชมงคลพระนคร ต่อยอดพัฒนาเครื่องรับซื้อบรรจุภัณฑ์รีไซเคิล ระยะ 2 หวังยกระดับชุมชนสีเขียว

Posted Posted in Research

จากการเติบโตของสังคมเมือง การขยายตัวของประชากร การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งเทคโนโลยี […]

ทุ่นลอยน้ำผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก สำหรับบ้านลอยน้ำ งานวิจัยราชมงคลพระนคร ลดต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

Posted Posted in Research

พลังน้ำเป็นทรัพยากรธรรมชาติหมุนเวียนที่มีพลังมหาศาล ซึ่งหากมีการบริหารจัดการที่เหมาะสมแล้ว ยังมีประโยชน์อนันต์ต่อมนุษยชาติ และการผลิตไฟฟ้าที่ได้จากพลังน้ำนั้นนับเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของโลก ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ […]

ตู้อ่านฉลากยาอัตโนมัติ ผลงานนักศึกษาราชมงคลพระนคร ช่วยผู้มีปัญหาด้านสายตาลดการหยิบใช้ยาผิด

Posted Posted in Research

จากผลสำรวจของสมาคมเภสัชกรรม พบผู้สูงอายุจำนวนมากใช้ยาไม่ถูกต้อง สาเหตุมาจากปัญหาด้านสายตาจึงทำให้ไม่สามารถอ่านฉลากยาที่มีขนาดเล็กได้ รวมถึงบางรายมีปัญหาด้านความจำจึงทำให้ใช้ยาผิดหรือเกินขนาดซึ่งอาจส่งผลต่อร่างกาย ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ […]

ชุดอุปกรณ์ควบคุมระบบรดน้ำอัตโนมัติ ผ่านสมาร์ทโฟน ยกระดับสมาร์ทฟาร์มให้เกษตรกร

Posted Posted in Research

น้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการทำการเกษตร เนื่องจากมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช ถ้าหากได้รับน้ำน้อยเกินไปก็จะทำให้ไม่เจริญเติบโต รวมถึงการออกดอกผลไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หรือหากได้รับน้ำมากเกินไปก็ทำให้พืชตายได้ […]

ราชมงคลพระนคร พัฒนาจักรเย็บผ้าสำหรับผู้พิการขา สร้างโอกาส สร้างอาชีพ

Posted Posted in Research

จากข้อมูลทางสถิติการจดทะเบียนคนพิการทั่วประเทศ ปี   พ.ศ.2560  พบผู้พิการจำนวนกว่า 1,800,000 […]

Tungtong Homemade Pet Treats ขนมเพื่อสุขภาพ เอาใจคนรักน้องหมา

Posted Posted in Research

ดร.ธนภพ  โสตรโยม  อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  คิดค้นสูตรขนมสุนัข ภายใต้ผลิตภัณฑ์ถุงทอง […]

เทคโนโลยีกระดาษป่านศรนารายณ์ ยกระดับสินค้าชุมชนหุบกะพง จ.เพชรบุรี

Posted Posted in Research, การมีส่วนร่วม

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาเส้นใยป่านศรนารายณ์ในเชิงพาณิชย์ ภายในกลุ่มงานหัตถกรรมจากป่านศรนารายณ์ของกลุ่มชุมชนหมู่บ้านหุบกะพง ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี […]

ผลิตภัณฑ์กระดาษและบรรจุภัณฑ์จากแกลบ เพิ่มมูลค่าส่วนเหลือทิ้งจากการเกษตร เพื่ออนุรักษ์ศิลปะไทย

Posted Posted in Research

แกลบ (Rice Husk) เปลือกแข็งของเมล็ดข้าวที่ได้จากการสีข้าว เป็นส่วนที่เหลือจากกระบวนการสีข้าวสาร […]

แผ่นมวลเบาสีเขียว เพิ่มมูลค่าให้กับเศษวัสดุทางการเกษตร

Posted Posted in Research

ปัจจุบันการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุทางการเกษตร เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่ยังคงมีเศษวัสดุที่ไม่ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์และไม่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจอีกเป็นจำนวนมาก ด้วยเหตุนี้ ดร.วรินธร […]