ราชมงคลพระนคร สร้างแดชบอร์ดเทคโนโลยี เพิ่มประสิทธิภาพงานทรัพยากรบุคคล หวังเป็นต้นแบบแก่หน่วยงานการศึกษานำไปใช้ประโยชน์

Posted Posted in Research

ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ที่สังคมถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ข้อมูล (Data-Driven) […]

มทร.พระนคร ปิ๊งไอเดียประดิษฐ์รถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบเดินตาม ตัวช่วยผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียง

Posted Posted in Research

ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ จากโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือพาร์กินสัน ในอัตราผู้ป่วย […]

หุ่นยนต์สำรวจและปลูกต้นกล้าอัจฉริยะ จัดการด้านป่าไม้ทดแทนกำลังคน คว้าชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์สำหรับการเกษตรอัจฉริยะ 2021

Posted Posted in Research

จากปัญหาการตัดไม้ทำลายป่า เพื่อนำทรัพยากรมาใช้มากขึ้น ทำให้ปัจจุบันเกิดปัญหาด้านจำนวนป่าไม้ที่ลดลง จนทำให้เกิดท่วม น้ำป่าไหลหลาก […]

ผลิตภัณฑ์โฟมล้างหน้าสารสกัดใบขลู่ ลดการอักเสบผิวหนัง ผลงานวิจัย มทร.พระนคร จากหิ้งสู่ห้างเชิงพาณิชย์

Posted Posted in Research

ขลู่เป็นพืชไม้ทรงพุ่ม นับเป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งที่พบเห็นได้ทั่วไปในหลายพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นทางภาคตะวันออกหรือพื้นที่ติดกับชายทะเลที่มีบริเวณที่น้ำเค็มท่วมถึง  ใบขลู่ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์ด้วยภูมิปัญญาของชาวบ้านในทางอายุรเวช เพื่อลดการอักเสบมาอย่างช้านานในแถบเอเชีย […]

‘Ajarn Robot’ หุ่นยนต์ช่วยสอนภาษาอังกฤษ นวัตกรรมเพื่อการศึกษา ผลงาน มทร.พระนคร คว้ารางวัลเหรียญทอง “INVENTION GENEVA 2022”

Posted Posted in Research

ปัจจุบันการศึกษาได้มีการปรับปรุงพัฒนาการตามยุคสมัย  รวมถึงนวัตกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะการนำระบบ “ปัญญาประดิษฐ์” […]

เว็บไซต์ “ฉลาดโอน.com” ผลงานบูรณการ มทร.พระนคร ร่วม บช.น. สนับสนุนงานป้องกันและปราบปรามมิจฉาชีพออนไลน์

Posted Posted in Research

ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสารและเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ผนวกกับสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในช่วง 2 […]

คณะคหกรรมศาสตร์ ปิ๊งไอเดีย แปรรูปผลิตภัณฑ์จากใบขลู่ เพิ่มมูลค่า อนุรักษ์และพัฒนาพันธุกรรมพืชตามรอยพระราชดำริ

Posted Posted in Research, เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ต้นขลู่ เป็นพืชท้องถิ่นที่ขึ้นง่าย ขยายพันธุ์เองตามธรรมชาติ งอกงามตามชายทะเล  แหล่งพรุ […]

มทร.พระนคร แปรรูปเส้นใยใบอ้อย สู่ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ลดการเผาทำลาย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Posted Posted in Research

จากเดิมที่เกษตรกรผู้ปลูกอ้อย นิยมเผาทำลายซากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต    ซึ่งการเผาซากส่วนเหลือทิ้งทางการเกษตร เป็นส่วนหนึ่งซึ่งทำให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ โดยเฉพาะปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก […]

มทร.พระนครเจ๋ง!! วิจัยคลอโรฟิลล์จากผักตบชวา แปรรูปวัชพืชไร้ค่าสู่ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

Posted Posted in Research, เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ผักตบชวาเป็นวัชพืชน้ำที่ก่อปัญหาในแม่น้ำลำคลอง ทั้งก่อให้เกิดน้ำเน่าเสีย กีดขวางการไหลของน้ำ รวมไปถึงทำให้แหล่งน้ำตื้นเขิน  ทั้งนี้ผักตบชวาเป็นพืชน้ำมีลักษณะใบเดี่ยว […]