ราชมงคลพระนคร พัฒนาจักรเย็บผ้าสำหรับผู้พิการขา สร้างโอกาส สร้างอาชีพ

Posted Leave a commentPosted in Research

จากข้อมูลทางสถิติการจดทะเบียนคนพิการทั่วประเทศ ปี   พ.ศ.2560  พบผู้พิการจำนวนกว่า 1,800,000 […]

Tungtong Homemade Pet Treats ขนมเพื่อสุขภาพ เอาใจคนรักน้องหมา

Posted Leave a commentPosted in Research

ดร.ธนภพ  โสตรโยม  อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  คิดค้นสูตรขนมสุนัข ภายใต้ผลิตภัณฑ์ถุงทอง […]

เทคโนโลยีกระดาษป่านศรนารายณ์ ยกระดับสินค้าชุมชนหุบกะพง จ.เพชรบุรี

Posted Leave a commentPosted in Research, การมีส่วนร่วม

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาเส้นใยป่านศรนารายณ์ในเชิงพาณิชย์ ภายในกลุ่มงานหัตถกรรมจากป่านศรนารายณ์ของกลุ่มชุมชนหมู่บ้านหุบกะพง ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี […]

ผลิตภัณฑ์กระดาษและบรรจุภัณฑ์จากแกลบ เพิ่มมูลค่าส่วนเหลือทิ้งจากการเกษตร เพื่ออนุรักษ์ศิลปะไทย

Posted Leave a commentPosted in Research

แกลบ (Rice Husk) เปลือกแข็งของเมล็ดข้าวที่ได้จากการสีข้าว เป็นส่วนที่เหลือจากกระบวนการสีข้าวสาร […]

แผ่นมวลเบาสีเขียว เพิ่มมูลค่าให้กับเศษวัสดุทางการเกษตร

Posted Leave a commentPosted in Research

ปัจจุบันการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุทางการเกษตร เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่ยังคงมีเศษวัสดุที่ไม่ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์และไม่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจอีกเป็นจำนวนมาก ด้วยเหตุนี้ ดร.วรินธร […]

อุปกรณ์แจ้งเตือนการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเพื่อการประหยัดพลังงาน

Posted Leave a commentPosted in Research

ด้วยปัจจุบันการออกแบบโครงสร้างที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่จะเป็นตึกทึบหรือมีกระจกรอบด้าน อีกทั้งเมืองที่มีอากาศร้อนอย่างประเทศไทย เครื่องปรับอากาศจึงกลายเป็นสิ่งจำเป็น แต่หากมีการใช้งานเพียงอย่างเดียวไม่มีการดูแลรักษาเลยเครื่องปรับอากาศก็จะทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพและเกิดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเพิ่มตามมา ดร.สุรเชษฐ […]

โคมไฟแชนเดอเลียร์จากแผ่นซีดี เพิ่มมูลค่าของเหลือทิ้ง

Posted Leave a commentPosted in Research

ปัจจุบันการใช้งานอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้นตามการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย โดยจากการสำรวจในปี 2557 จากกรมอนามัยสิ่งแวดล้อม พบขยะอิเล็กทรอนิกส์ […]

ราชมงคลพระนคร จับมือชุมชนต่อยอดภูมิปัญญา เพิ่มมูลค่าผ้าขาวม้าทอมือ อ่างหิน จ.ชลบุรี

Posted Leave a commentPosted in Research

ปัจจุบันกระแสการใช้ผ้าไทยได้รับความนิยมมากขึ้น ทั้งผ้าไหม ผ้าฝ้าย แม้จะได้รับความนิยม แต่ภูมิปัญญาการทอผ้าในหลายๆ […]

กังหันน้ำขนาดนาโน งานวิจัยช่วยชุมชนห่างไกลมีไฟฟ้าใช้

Posted Leave a commentPosted in Research

กังหันน้ำขนาดนาโน งานวิจัยช่วยชุมชนห่างไกลมีไฟฟ้าใช้   นักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร […]

การพิมพ์สีครั่งบนผ้าฝ้ายและผ้าพอลิเอสเตอร์โดยไม่ใช้การมอร์แดนท์

Posted Leave a commentPosted in Research

สีมีความสำคัญอย่างยิ่งในงานสิ่งทอไม่ว่าจะเป็นงานสิ่งทอระดับอุตสาหกรรม หรือระดับชุมชน  นอกจากการผลิตสิ่งทอในด้านเศรษฐศาสตร์แล้ว การย้อมสีสิ่งทอยังถูกให้ความสำคัญทั้งกระบวนการผลิตสีและเคมีที่ใช้ย้อม กระบวนการย้อม […]