คณะคหกรรมศาสตร์ ปิ๊งไอเดีย แปรรูปผลิตภัณฑ์จากใบขลู่ เพิ่มมูลค่า อนุรักษ์และพัฒนาพันธุกรรมพืชตามรอยพระราชดำริ

Posted Posted in Research, เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ต้นขลู่ เป็นพืชท้องถิ่นที่ขึ้นง่าย ขยายพันธุ์เองตามธรรมชาติ งอกงามตามชายทะเล  แหล่งพรุ […]

มทร.พระนครเจ๋ง!! วิจัยคลอโรฟิลล์จากผักตบชวา แปรรูปวัชพืชไร้ค่าสู่ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

Posted Posted in Research, เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ผักตบชวาเป็นวัชพืชน้ำที่ก่อปัญหาในแม่น้ำลำคลอง ทั้งก่อให้เกิดน้ำเน่าเสีย กีดขวางการไหลของน้ำ รวมไปถึงทำให้แหล่งน้ำตื้นเขิน  ทั้งนี้ผักตบชวาเป็นพืชน้ำมีลักษณะใบเดี่ยว […]

นศ.คหกรรมศาสตร์ ศึกษาผลิตภัณฑ์คีเฟอร์จากน้ำมะพร้าว เพิ่มจุลินทรีย์ในร่างกาย สำหรับผู้แพ้นมวัว

Posted Posted in Research, เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

คีเฟอร์ เป็นผลิตภัณฑ์นมหมักจากกลุ่มจุลินทรีย์แบคทีเรียกรดแลคติก แบคทีเรียกรดอะซิติก และยีสต์ มีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายด้าน […]

มทร.พระนคร ถ่ายทอดความรู้ด้านคหกรรมศาสตร์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน

Posted Posted in News, เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

นางปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำทีมคณาจารย์สาขาวิชาอาหารและโภชนาการและสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร […]

โครงการตามรอยพระราชดำริเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช

Posted Posted in News, เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการตามรอยพระราชดำริเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช ระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ […]

คหกรรมศาสตร์ฯ สอนวิชาชีพด้านอาหารแก่ผู้ต้องขังหญิง ส่งเสริมการมีงานทำหลังการพ้นโทษ

Posted Posted in News, การมีส่วนร่วม, เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

นางปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำทีมคณาจารย์สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ […]

โคมไฟแชนเดอเลียร์จากแผ่นซีดี ผลงานนักศึกษาราชมงคลพระนคร เพิ่มมูลค่าของเหลือทิ้ง

Posted Posted in News, เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ปัจจุบันการใช้งานอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้นตามการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย โดยจากการสำรวจในปี 2557 จากกรมอนามัยสิ่งแวดล้อม พบขยะอิเล็กทรอนิกส์ […]

คหกรรมฯ คว้า 29 รางวัลและถ้วย Junior Overall Winner จากการแข่งขันทำอาหารและแกะสลัก

Posted Posted in News, เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับรางวัลจากการแข่งขันทำอาหารและการแกะสลักผักผลไม้ ในงาน The […]