มทร.พระนคร เปิดรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาแล้ววันนี้

Posted Posted in Events

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง […]

รับสมัครบุคคลเข้าสอบการแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

Posted Posted in Events

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครบุคคลเข้าสอบการแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญ เฉพาะตั้งแต่วันที่ […]

ราชมงคลพระนคร รับนักศึกษาผู้พิการ ต่อป.ตรี 6 คณะ

Posted Posted in Events

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า โลกแห่งการศึกษาสมัยใหม่ได้เปิดกว้างให้ทุกคนมีสิทธิเข้าถึงความรู้อย่างไม่จำกัด […]

ราชมงคลพระนคร เปิดสรรหาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันภาษา

Posted Posted in Events

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันภาษา ตั้งแต่วันนี้ – 6 […]

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เปิดคอร์สฝึกวิชาชีพระยะสั้น สำหรับบุคคลทั่วไป 4 หลักสูตร

Posted Posted in Events

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดคอร์สฝึกวิชาชีพระยะสั้น สำหรับบุคคลทั่วไป จำนวน […]

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

Posted Posted in Events

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตั้งแต่วันนี้ – 13 […]