ราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาพิการ ระดับปริญญาตรี (คุณวุฒิ ปวช.-ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2562

Posted Leave a commentPosted in Events

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาพิการ ระดับปริญญาตรี (คุณวุฒิ ปวช.-ปวส.) […]

รับสมัครบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2562

Posted Leave a commentPosted in Events

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2562 ตำแหน่งบรรณารักษ์ชำนาญการหรือชำนาญการพิเศษ […]

ราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาพิการ

Posted Leave a commentPosted in Events

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาพิการ ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและทางร่างกายที่สามารถช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันได้ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา […]

การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

Posted Leave a commentPosted in Events

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ กองกลาง […]

ราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.ตรี รอบ 2 (โควตา) ผ่านระบบทีแคสวันนี้ – 23 มีนาคม 2562

Posted Leave a commentPosted in Events

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า […]

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เปิดรับสมัครอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา

Posted Leave a commentPosted in Events

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน […]

คณะบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

Posted Leave a commentPosted in Events

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 2 […]