ราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.ตรี รอบ 2 (โควตา) ผ่านระบบทีแคสวันนี้ – 23 มีนาคม 2562

Posted Leave a commentPosted in Events

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า […]

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เปิดรับสมัครอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา

Posted Leave a commentPosted in Events

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน […]

คณะบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

Posted Leave a commentPosted in Events

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 2 […]

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา เรื่องนวัตวิถีไทยสู่ธุรกิจคหกรรมศาสตร์ (ฟรี)

Posted Leave a commentPosted in Events

ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมสัมมนา(ฟรี) เรื่องนวัตวิถีไทยสู่ธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ในวันที่ 11 […]

โครงการการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ภายใต้ชื่องาน “วาเลนไทน์ หัวใจไทย”

Posted Leave a commentPosted in Events

แจ้งเปลี่ยนกำหนดการจากเดิมวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นวันที่ […]

ขอเชิญอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น “การย้อมสีครามธรรมชาติและการพิมพ์ลอกสี”

Posted Leave a commentPosted in Events

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น “การย้อมสีครามธรรมชาติและการพิมพ์ลอกสี” วันที่ 19-20 มกราคม […]

รับสมัครหรือเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

Posted Leave a commentPosted in Events

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ตั้งแต่บัดนี้-20 ธันวาคม 2561 […]