รับสมัครหรือเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

Posted Leave a commentPosted in Events

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ตั้งแต่บัดนี้-20 ธันวาคม 2561 […]

รับสมัครหรือเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์

Posted Leave a commentPosted in Events

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ตั้งแต่ 21-27 ธันวาคม […]

รับสมัครหรือเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

Posted Leave a commentPosted in Events

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่ 20-25 ธันวาคม […]

รับสมัครหรือเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

Posted Leave a commentPosted in Events

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุกิจ ตั้งแต่บัดนี้-20 ธันวาคม 2561 […]

รับสมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

Posted Leave a commentPosted in Events

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ แทนตำแหน่งที่ว่าง ใบสมัคร คำสั่งคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ […]

คณะบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครอาจารย์ จำนวน 9 อัตรา

Posted Leave a commentPosted in Events

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน […]

การสรรหาตำแหน่งอธิการบดี

Posted Leave a commentPosted in Events

แบบรับฟังความคิดเห็น การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี […]