ขอเชิญเข้าฟังการบรรยายหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป รุ่น 1 ชุดความรู้พื้นฐานภาคกลางหัวข้อ “ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และวรรณกรรมท้องถิ่นภาคกลาง”

Posted Posted in Events

คณะศิลปศาสตร์ ขอเชิญบุคคลทั่วไป บุคลากร นักศึกษา เข้าฟังการบรรยายเชิงปฏิบัติการหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป รุ่น […]

แบบสำรวจความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 2544

Posted Posted in Events

ขอเชิญร่วมตอบ แบบสำรวจความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 2544

เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต 1/2565 180 ที่นั่ง

Posted Posted in Events

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2565 […]

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 34 และ ครั้งที่ 35

Posted Posted in Events

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 […]

รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการบริหารแห่งรัฐ

Posted Posted in Events

วิทยาลัยการบริหารแห่งรัฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการบริหารแห่งรัฐ ตั้งแต่วันนี้ – […]