ประชาพิจารณ์ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

Posted Posted in Events

https://www.youtube.com/watch?v=nok1nizGwTw ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์ร่างพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผ่านทาง www.rmutp.ac.th/publichearing/#!/

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

Posted Posted in Events

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 […]

ราชมงคลพระนคร จัดติวเข้มบุคลากรยุคดิจิทัล ฟรี

Posted Posted in Events

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์ สำหรับหลักสูตรฝึกอบรมด้านหุ่นยนต์ด้วยเทคโนโลยี Augmented […]

ราชมงคลพระนคร ประกาศการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

Posted Posted in Events

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชชาชีพ(ปวช.)  ระดับปริญญาตรี (วุฒิม.6 […]

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

Posted Posted in Events

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาครั้งที่ 2/2562 ตำแหน่งบรรณารักษ์ชำนาญการหรือชำนาญการพิเศษ สังกัดวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ […]

รับสมัครและเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

Posted Posted in Events

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครและเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ […]