ราชมงคลพระนคร จัดติวเข้มบุคลากรยุคดิจิทัล ฟรี

Posted Leave a commentPosted in Events

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์ สำหรับหลักสูตรฝึกอบรมด้านหุ่นยนต์ด้วยเทคโนโลยี Augmented […]

ราชมงคลพระนคร ประกาศการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

Posted Leave a commentPosted in Events

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชชาชีพ(ปวช.)  ระดับปริญญาตรี (วุฒิม.6 […]

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

Posted Leave a commentPosted in Events

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาครั้งที่ 2/2562 ตำแหน่งบรรณารักษ์ชำนาญการหรือชำนาญการพิเศษ สังกัดวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ […]

รับสมัครและเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

Posted Leave a commentPosted in Events

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครและเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ […]

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

Posted Leave a commentPosted in Events

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีกำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 (ช่วงเช้า) […]

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ 12 อัตรา

Posted Leave a commentPosted in Events

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ 12 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ […]

งานสัมมนาพัฒนาต่อยอดเว็บไซต์ S-CURVE HUB สำหรับตลาดแรงงานอุตสาหกรรมศักยภาพ

Posted Leave a commentPosted in Events

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า […]