ขอเชิญส่งรายชื่อบุคลากรและหน่วยงานเพื่อเข้าคัดเลือก รางวัลนักบริการวิชาการดีเด่น ประจำปี 2561

Posted Leave a commentPosted in Events

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดพิจารณาคัดเลือกนักบริการวิชาการดีเด่น ประจำปี 2561 โดยสามารถพิจารณาส่งรายชื่อบุคลากรและหน่วยงานเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อรับรางวัลดังกล่าว […]

ขอเชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าชม พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ณ สำนักงาน ป.ป.ช

Posted Leave a commentPosted in Events

ชุมชนคนรักมทร.พระนคร ขอเชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าชม พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ณ […]