รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการบริหารแห่งรัฐ

Posted Posted in Events

วิทยาลัยการบริหารแห่งรัฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการบริหารแห่งรัฐ ตั้งแต่วันนี้ – […]

การสรรหาอธิการบดี

Posted Posted in Events

ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองบุคคลเพื่อให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อให้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี เปลี่ยนแปลงสถานที่ในการแถลงนโยบาย แผนการบริหารจัดการและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยของผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อให้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี […]

เพิ่มสกิลนักศึกษามทร.พระนคร รองรับทักษะอนาคต

Posted Posted in Events

ผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร) […]

มทร.พระนคร เชิดชู 6 นักวิชาการ ผู้ทำคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย มอบตำแหน่ง ศาสตราจารย์ประจำมหาวิทยาลัย ครั้งแรกของประเทศไทย !!

Posted Posted in Events

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มวิทยฐานะศาสตราจารย์ประจำมหาวิทยาลัย โดยมี ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ […]

การประกวดสุนทรพจน์เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563

Posted Posted in Events

ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา ร่วมประกวดสุนทรพจน์เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี […]

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กำหนดถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๓

Posted Posted in Events

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กำหนดถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อถวายพระภิกษุ […]

รับสมัครกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัยจากผู้แทนสมาชิก

Posted Posted in Events

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัยจากผู้แทนสมาชิก เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 17 – […]