สถาบันวิจัยพัฒนา มทร.พระนคร ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมัลเบอร์รี ชุมชนโอทอปเพชรบุรี

Posted Posted in News

ดร.ประกอบ ชาติภุกต์ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในฐานะหัวหน้าชุดโครงการวิจัย  […]

ประชุมคณะกรรมการโครงการจัดตั้งสถาบันกสิกรรมศาสตร์ เล็งเปิดตัวปีการศึกษา 2565

Posted Posted in News

​ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานการประชุม […]

สมาชิกราชสกุลรพีพัฒน์ มอบของใช้ส่วนพระองค์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ มทร.พระนคร

Posted Posted in News

ม.ร.ว.พรระพี อาภากร ในฐานะผู้แทนราชสกุลรพีพัฒน์​ ได้มอบของใช้ส่วนพระองค์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ […]