ราชมงคลพระนคร ชวนบริจาคหนังสือเพื่อน้อง วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย จ.เพชรบุรี

Posted Posted in News

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า […]

คหกรรมศาสตร์ฯ จัดตกแต่งดอกไม้ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล

Posted Posted in News

ผศ.ดร.ธนภพ โสตรโยม คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำนักศึกษาและคณาจารย์ […]

คณะสิ่งทอฯ ราชมงคลพระนคร จัดบริการวิชาการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าทอมือ วิสาหกิจชุมชน จ.ชลบุรี

Posted Posted in News

ดร.เกษม มานะรุ่งวิทย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร […]

ราชมงคลพระนคร จัดหลักสูตรดูแลใจ เสริมทักษะการให้คำปรึกษา

Posted Posted in News

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร(ราชมงคลพระนคร) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากรงานแนะแนวการศึกษา เพื่อพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากรแนะแนวให้มีความรู้ ทักษะ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการให้บริการคำปรึกษา […]

ขอเชิญนักศึกษาและผู้รับบริการ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2566

Posted Posted in News

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญชวนนักศึกษาหรือผู้รับบริการที่มาติดต่อกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and […]

นักศึกษาทูตวัฒนธรรม ราชมงคลพระนคร คว้า 3 รางวัล การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง และการประกวดแนวปฏิบัติที่ดีผู้นำนักศึกษา โครงการ 9 ราชมงคลสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 13

Posted Posted in News

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2566  ดร.ณัฐวรพล […]