ผู้บริหาร ราชมงคลพระนคร เข้าร่วมหารือและแลกเปลี่ยนมุมมอง การสร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) สำหรับการเชื่อมโยงองค์ความรู้ จากมหาวิทยาลัยสู่ภาคเอกชน กับ สำนักเคเอกซ์ มจธ.

Posted Posted in News

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำโดย นางสุรางคณา วายุภาพ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ […]

สรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยการบริหารแห่งรัฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Posted Posted in Events

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยการบริหารแห่งรัฐ เรื่อง กำหนดการสรรหา / รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา

สถาบันวิจัยและพัฒนา ราชมงคลพระนคร ร่วมประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (สัญจร) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

Posted Posted in News

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (สัญจร) ครั้งที่ 1 […]

นศ.คหกรรมศาสตร์ ราชมงคลพระนคร รังสรรค์อาหาร คว้าเหรียญ 3 ทองแดง

Posted Posted in News

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ราชมงคลพระนคร) ขอแสดงความยินดีกับนายสิรวิชญ์ ทองปลี นักศึกษาชั้นปีที่ […]

สถาบันวิจัยและพัฒนา ราชมงคลพระนคร ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยของราชอาณาจักรสวีเดน จัดบรรยายพิเศษ

Posted Posted in News

สถาบันวิจัยและพัฒนา ราชมงคลพระนคร ได้รับเกียรติจาก Professor Mattias […]

รับสมัครและเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Posted Posted in Events

ประกาศเรื่อง การรับสมัครและการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศเรื่อง […]

ผู้บริหาร ราชมงคลพระนคร สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท Shenzhen Yuejiang Technology Co., Ltd. (Dobot) พร้อมเยี่ยมชมโรงงานรถยนต์ไฟฟ้า BYD

Posted Posted in News

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ […]

สภาคณาจารย์และข้าราชการ ราชมงคลพระนคร ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Posted Posted in News

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร […]