Newsการมีส่วนร่วมศิลปศาสตร์

มทร.พระนคร จับมือสโมสรซอนต้ากรุงเทพฯ 3 ต้านความรุนแรงต่อสตรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับสโมสรซอนต้ากรุงเทพฯ 3 นำโดย ผศ.ดร.อำนาจ เอี่ยมสำอาง คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ดร.สวรส เสริมพรวิวัฒน์ นายกสโมสรซอนต้ากรุงเทพฯ 3 และประธานชมรมศิษย์เก่าศิลปศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน ZONTA SAYS NO TO VIOLENCE AGAINST WOMEN โดยมีกิจกรรมการแปรอักษรภาษาอังกฤษตัว Z จากนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ เพื่อรณรงค์การยุติความรุนแรงต่อสตรี ส่งเสริมให้สังคมมีความเท่าเทียม ยุติธรรม รวมถึงลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว นำไปสู่การพัฒนาสังคมได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ในงานยังมีการจัดฝึกอบรมหลักสูตรสมุนไพรให้กับกลุ่มสตรี เพื่อพัฒนาความรู้ สร้างอาชีพให้กับกลุ่มสตรีไทย เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ณ อาคารโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter