คณะสถาปัตย์ฯ มทร.พระนคร ร่วมกับ ไทยเบฟ จัดโครงการร่วมพัฒนาศักยภาพชุมชน

Posted Posted in News, การมีส่วนร่วม, สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ […]

คณะศิลปศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล

Posted Posted in News, การมีส่วนร่วม, ศิลปศาสตร์

ผศ.ดร.อำนาจ เอี่ยมสำอางค์ คณบดี และ ผศ.ยุทธภูมิ […]

ราชมงคลพระนคร ร่วมกับ บุญรอดบริวเวอรี่ จัดอบรมสิงห์อาสา สร้างอาชีพ

Posted Posted in News, การมีส่วนร่วม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด […]

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม

Posted Posted in News, การมีส่วนร่วม, อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.มธุรส […]

มทร.พระนคร จับมือสโมสรซอนต้ากรุงเทพฯ 3 ต้านความรุนแรงต่อสตรี

Posted Posted in News, การมีส่วนร่วม, ศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับสโมสรซอนต้ากรุงเทพฯ 3 นำโดย ผศ.ดร.อำนาจ […]

ลงนามบันทึกความเข้าใจกับนายกสมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย

Posted Posted in News, การมีส่วนร่วม

ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง […]

การประชุมทบทวนโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Posted Posted in News, การมีส่วนร่วม

ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ เป็นประธานการประชุมทบทวนโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (Reinventing RMUTP) […]