ราชมงคลพระนคร จับมือ SCG บริการวิชาการสู่ชุมชน ตัดเย็บและย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ

Posted Posted in News, อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย […]