Newsการมีส่วนร่วม

ราชมงคลพระนคร ร่วมกับ บุญรอดบริวเวอรี่ จัดอบรมสิงห์อาสา สร้างอาชีพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด นำนักศึกษา ผู้ประกอบการร้านค้าภายในมหาวิทยาลัย และสถานประกอบการบริเวณใกล้เคียงจำนวน 30 คน เข้าอบรมโครงการสิงห์อาสา สร้างอาชีพ เครื่องดื่มเย็น ภายใต้หัวข้อ "ทำขายง่าย ได้กำไร" โดยมี ผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชียวชาญ อาทิ คุณศักดิ์ชัย คล้ายแดง ที่ปรึกษาด้านเครื่องดื่มระดับประเทศ อาจารย์เปรมระพี อุยมาวีรหิรัญ และอาจารย์สุธิดา กิจจาวรเสถียร จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2564  ณ อาคารปฏิบัติการ​ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (ศูนย์โชติเวช) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถนำความรู้ หรือทักษะที่ได้รับไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด เสริมสร้างทักษะการลดต้นทุนและเพิ่มกำไรในยุค New Normal กิจกรรมประกอบไปด้วย 2 หลักสูตร ได้แก่

1.หลักสูตรเครื่องดื่ม สอนการทำเครื่องดื่มที่ใช้องค์ประกอบน้อยที่สุด แต่สามารถเพิ่มรายได้ให้มากขึ้น ช่วยส่งเสริมกิจการด้านการค้าน้ำชงให้มีความหลากหลายมากขึ้น
2. หลักสูตรแซนวิชโบราณ 2 รสชาติ ได้แก่ แฮมไก่หยองมายองเนส และครีมผลไม้ เพื่อนำสินค้าไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter