คณะสถาปัตยฯ มทร.พระนคร ผนึกกำลัง ลาว-ญี่ปุ่น-เกาหลี ปั้นนักออกแบบและสถาปนิกสายสัมพันธ์อาเซียน

Posted Posted in News, การมีส่วนร่วม, สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

นายธานี สุคนธะชาติ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำทีมคณาจารย์ […]

สถาปัตย์ฯ วิจัยการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกจากหัตถกรรมท้องถิ่น สู่เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้าน

Posted Posted in Research, สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ปัจจุบันอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ก้าวไปอย่างไม่หยุด แต่อีกด้านความเจริญก็ทำให้สภาพแวดล้อมโดนทำลายไปด้วย จึงทำให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเล็งเห็นความสำคัญเรื่องการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม โดยการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากธรรมชาติ เพื่อช่วยลดขยะที่เป็นพลาสติกในประเทศให้น้อยลง […]

ราชมงคลพระนคร จับมือ อินเด็กซ์ หวังปั้นบัณฑิตนักปฏิบัติ

Posted Posted in News, การมีส่วนร่วม, สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ […]

ผลงานอาจารย์คณะสถาปัตย์ฯ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 11

Posted Posted in News, สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมแสดงความยินดีกับ […]

สถาปัตยฯ ราชมงคลพระนคร จัดโครงการเรียนรู้-ร่วมมือ-คืนกลับเพื่อพัฒนาชุมชน ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Posted Posted in News, การมีส่วนร่วม, สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

นายธานี สุคนธะชาติ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำทีมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ […]

นักศึกษาราชมงคลพระนคร คว้าที่ 1 ประกวดไอเดียธุรกิจ ค่ายบ่มเพาะผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ Y.E.S. IDEA

Posted Posted in News, สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

นายวัชรพล สุนนทราช นักศึกษาสาขาบรรจุภัณฑ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร […]

ราชมงคลพระนครจับมือ ญี่ปุ่น–ลาว บูรณาการความรู้ ยกระดับชุมชนคลองเตย

Posted Posted in News, สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับ 2 สถานศึกษาในต่างประเทศ […]