Newsการมีส่วนร่วม

ราชมงคลพระนคร ร่วมกับหน่วยงานราชการในเขตพื้นที่ มอบหน้ากากอนามัย

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับหน่วยงานราชการในเขตพื้นที่ ดุสิต และกองพันทหารม้าที่ 3 กรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ (ม.1 พัน. 3 รอ.) แสดงพลังจิตอาสาจัดกิจกรรมมอบหน้ากากอนามัยให้กับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 และรณรงค์การสวมใส่หน้ากาก โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานเข้าร่วมแจกหน้ากากอนามัย อาทิ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี คุณธานินทร์ เนียมหอม ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตดุสิต ร.ต.ดิเรก ผ่องวงศ์ ร.ท.นคร อินทะยา ม.1 พัน. 3 รอ. ณ ราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter