นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมฯ นำเสนอผลงานภายใต้โครงการ “ประจวบฯ เหมาะ”

Posted Posted in News, การมีส่วนร่วม

นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำเสนอผลงานภายใต้โครงการ “ประจวบฯ เหมาะ” […]

มทร.พระนคร จับมือธนาคารออมสิน เปิดแลนด์มาร์คสร้างไอเดียคนรุ่นใหม่

Posted Posted in News, การมีส่วนร่วม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับธนาคารออมสิน เปิดพื้นที่ห้องกิจกรรมการเรียนรู้ “RMUTP Grand […]

ร่วมบันทึกลงนามความร่วมมือ (MOU) การใช้ระบบคลังหน่วยกิตดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 8 แห่ง

Posted Posted in News, การมีส่วนร่วม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 8 […]

ราชมงคลพระนคร ร่วมประชุมหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

Posted Posted in News, การมีส่วนร่วม

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ (UBI) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมประชุมหารือกับนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ […]

ราชมงคลพระนคร เปิดโรงเรือนปลูกกัญชา

Posted Posted in News, การมีส่วนร่วม, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับ […]

ราชมงคลพระนคร ร่วมลงนามสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และมหาวิทยาลัยภาคีเครือข่าย

Posted Posted in News, การมีส่วนร่วม

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกับ ดร.วิมลลักษณ์ […]