ราชมงคลพระนคร เปิดโรงเรือนปลูกกัญชา

Posted Posted in News, การมีส่วนร่วม, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับ […]

ราชมงคลพระนคร ร่วมลงนามสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และมหาวิทยาลัยภาคีเครือข่าย

Posted Posted in News, การมีส่วนร่วม

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกับ ดร.วิมลลักษณ์ […]

โครงการการสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 8

Posted Posted in News, การมีส่วนร่วม

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำโดย ดร.รัตนาวลี ไม้สัก […]

คณะสถาปัตยฯ มทร.พระนคร ผนึกกำลัง ลาว-ญี่ปุ่น-เกาหลี ปั้นนักออกแบบและสถาปนิกสายสัมพันธ์อาเซียน

Posted Posted in News, การมีส่วนร่วม, สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

นายธานี สุคนธะชาติ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำทีมคณาจารย์ […]

ราชมงคลพระนคร ลงนาม Shandong Jianzhu University และสมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล(AITIA)

Posted Posted in News, การมีส่วนร่วม

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือ […]

ราชมงคลพระนคร ร่วมกับสมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน – สากล ออกบูธแนะแนวทางการศึกษา

Posted Posted in News, การมีส่วนร่วม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมออกบูธแนะแนวทางการศึกษาในงาน China Education Industry […]

ราชมงคลพระนครร่วมประชุมหารือความร่วมมือระหว่าง สมาคมอุดมศึกษาฝ่ายไทยกับผู้แทน 5 หน่วยงานจีน

Posted Posted in News, การมีส่วนร่วม

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมการประชุมหารือความร่วมมือระหว่าง […]