มทร.พระนคร แต้มสีเติมฝันให้น้องชุมชนช่อสะอาด ปลูกฝังการต่อต้านการทุจริตในชุมชน

Posted Posted in News, การมีส่วนร่วม

งานบริการชุมชน เป็นหนึ่งนในพันธกิจของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่จัดขึ้นควบคู่กับการเรียนการสอน ซี่งสะท้อนถึงคุณภาพของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา […]

มทร.พระนคร ลงนามความร่วมมือมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ สร้างโอกาสทางการศึกษาให้คนพิการ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

Posted Posted in News, การมีส่วนร่วม

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 ดร.ณัฐวรพล […]

มทร.พระนคร ถ่ายทอดเทคโนโลยีพิมพ์สีธรรมชาติสู่เยาวชน

Posted Posted in News, การมีส่วนร่วม

ดร.ก้องเกียรติ มหาอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ […]