คหกรรมศาสตร์ฯ สอนวิชาชีพด้านอาหารแก่ผู้ต้องขังหญิง ส่งเสริมการมีงานทำหลังการพ้นโทษ

Posted Posted in News, การมีส่วนร่วม, เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

นางปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำทีมคณาจารย์สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ […]

ราชมงคลพระนคร ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับสมาคมอาเซียน – ประเทศไทย

Posted Posted in News, การมีส่วนร่วม

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับสมาคมอาเซียน–ประเทศไทย ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) […]

ราชมงคลพระนคร จับมือชุมชนต่อยอดภูมิปัญญา เพิ่มมูลค่าผ้าขาวม้าทอมือ อ่างหิน จ.ชลบุรี

Posted Posted in Research, การมีส่วนร่วม

ปัจจุบันกระแสการใช้ผ้าไทยได้รับความนิยมมากขึ้น ทั้งผ้าไหม ผ้าฝ้าย แม้จะได้รับความนิยม แต่ภูมิปัญญาการทอผ้าในหลายๆ […]

สถาปัตยฯ ราชมงคลพระนคร จัดโครงการเรียนรู้-ร่วมมือ-คืนกลับเพื่อพัฒนาชุมชน ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Posted Posted in News, การมีส่วนร่วม, สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

นายธานี สุคนธะชาติ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำทีมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ […]

เทคโนโลยีกระดาษป่านศรนารายณ์ ยกระดับสินค้าชุมชนหุบกะพง จ.เพชรบุรี

Posted Posted in Research, การมีส่วนร่วม

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาเส้นใยป่านศรนารายณ์ในเชิงพาณิชย์ ภายในกลุ่มงานหัตถกรรมจากป่านศรนารายณ์ของกลุ่มชุมชนหมู่บ้านหุบกะพง ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี […]