ราชมงคลพระนคร จับมือ SCG บริการวิชาการสู่ชุมชน ตัดเย็บและย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ

Posted Posted in News, การมีส่วนร่วม, อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย […]

ราชมงคลพระนคร บูรณาการความรู้สู่ชุมชน ยกระดับขนมหวานเมืองเพชรบุรีสู่สากล

Posted Posted in News, การมีส่วนร่วม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้นำทีมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่จาก คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ […]

ราชมงคลพระนคร เตรียมทำความร่วมมือแบบไตรภาคีกับมหาวิทยาลัยในประเทศฟินแลนด์และบริษัทในประเทศกีนี

Posted Posted in News, การมีส่วนร่วม

รศ. สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้หารือพูดคุยกับ […]

ราชมงคลพระนคร จับมือ อินเด็กซ์ หวังปั้นบัณฑิตนักปฏิบัติ

Posted Posted in News, การมีส่วนร่วม, สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ […]

ร่วมลงนามความเข้าใจ (MOU) ด้านความร่วมมือทางวิชาการและการบินกับบริษัทบางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์

Posted Posted in News, การมีส่วนร่วม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ร่วมกับ บริษัท บางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์ […]

ราชมงคลพระนคร จับมือ สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมฯ จัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 8

Posted Posted in News, การมีส่วนร่วม

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมเป็นประธานพิธีเปิดงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิศวกรรม […]

ราชมงคลพระนคร MOU เชียงราย เอเวชั่น ปั้นบุคลากรซ่อมบำรุงเครื่องบิน

Posted Posted in News, การมีส่วนร่วม

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานพิธีลงนามความความร่วมมือทางวิชาการด้านการบิน […]

ราชมงคลพระนคร เจรจาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านวิจัย ร่วมกับ Bali State Polytechnic (BSP) ประเทศอินโดนีเซีย

Posted Posted in News, การมีส่วนร่วม

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย […]

ราชมงคลพระนคร ร่วมสถาบันการแพทย์แคนนาบินอยด์ เปิดอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์

Posted Posted in News, การมีส่วนร่วม

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงอรพรรณ์ […]