หน้าแรก ราชมงคลพระนคร

กิจกรรม

Today : November 29, 2015

ข่าวสาร

โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในงานวิชาการ ในวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2558 ณ รอยัลฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก

DSC_8271

มทร.พระนคร รับรางวัลโล่เชิดชูเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

DSC_7868

กองพัฒนานักศึกษา มทร.พระนคร ร่วมงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา

233471

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น คว้ารางวัลรองชนะเลิศอับดับที่ 3 ในการประกวดกระทง ประเภทความคิดสร้างสรรค์

2359

BUS Channel โครงการ “เตรียมความพร้อมในการสร้างและการเป็นผู้ประกอบการ”

2555

ความร่วมมือทางด้านวิชาการหรือ MOU ระหว่างคณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร และมหาวิทยาลัย Shin chien university (USC), Taiwan ประเทศไต้หวัน

DSC_9422

ราชมงคลพระนครจับมือกับสสว. ส่งเสริมผู้ประกอบการหน้าใหม่

BUS Channel

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ในกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์นักศึกษา Shin chien university (USC), Taiwan

94349

ราชมงคลพระนครร่วม “ปั่นกัน กั้นโกง” หวังปลูกจิตสำนึกเยาวชนรุ่นใหม่

DSC_7780

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน “11 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ทำดี…เพื่อสังคม” ครั้งที่ 4/2558

_MG_8352-

นศ.ราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

DSC_7766

ราชมงคลพระนคร บันทึกเทปถวายพระพรในหลวง