หน้าแรก ราชมงคลพระนคร

กิจกรรม

Today : September 26, 2017

ข่าวสาร

หารือแลกเปลี่ยนนักศึกษาสหกิจหนานหนิง

ราชมงคลพระนคร จับมือกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ขับเคลื่อนครัวไทยสู่ครัวโลก

ราชมงคลพระนคร จับมือกระทรวงวิทย์ฯ ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

“คืนวันที่พากเพียร วันเกษียณอันภาคภูมิ” งานเกษียณอายุราชการ ราชมงคลพระนครปี 2560

การถ่ายทำมิวสิควิดีโอเพลง “มงคลแห่งพระราชา” และเพลง “ฉลองขวัญพระนคร”

หารือทุนออสเตรเลีย

ราชมงคลพระนครได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับดี

ราชมงคลพระนคร จัดสัมมนาถ่ายทอดเทคโนโลยี การรีไซเคิลวัสดุและกากของเสียอุตสาหกรรม

สถาปัตย์ ราชมงคลพระนคร จับมือ SCG จัด Workshop ออกแบบบรรจุภัณฑ์

ราชมงคลพระนคร รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2561

หนุ่มบริหาร-สาวศิลปศาสตร์ คว้า RMUTP Freshmen 2017

ระบบ TCAS มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งานสวัสดิการ
รับสมัคร startup