หน้าแรก ราชมงคลพระนคร

กิจกรรม

Today : October 18, 2017

ข่าวสาร

ราชมงคลพระนคร จัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ 1 ปีวันสวรรคต พร้อมขับร้องเพลง “มงคลแห่งพระราชา”

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต

ราชมงคลพระนคร หารือ GEGCO พัฒนาภาษาอังกฤษ

บรรยายพิเศษเรื่อง “การจัดการเรียนการสอนระดับมหาวิทยาลัย” โดยวิทยากรจากประเทศฟินแลนด์

ราชมงคลพระนคร เฝ้ารับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเปิดงานวันไลออนส์สากลบริการ

ประชุมเตรียมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 6

ทีมนักวิจัย ราชมงคลพระนคร นำเสนอ Model ต้นแบบของ Fuel Cell แก้ปัญหาพลังงานไฟฟ้าบนเกาะสีชัง

ราชมงคลพระนคร รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี วุฒิปวช./ปวส. ประจำปีการศึกษา 2561

ทีมเยาวชน ราชมงคลพระนคร คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทเยาวชน 2 คน

มุมมองผู้นำรุ่นใหม่ One Young World 2017

หลักสูตร “Internet of Things : Online Course for Continuous Professional Development”

นศ.ราชมงคลพระนคร ร่วมบันทึกหน้าประวัติศาสตร์ในวันพระราชทานธงชาติไทย ครบ 100 ปี

งานสวัสดิการ
รับสมัคร startup