หน้าแรก ราชมงคลพระนคร

กิจกรรม

Today : July 30, 2015
  • Posts not found

ข่าวสาร

S_11952138

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มล.ปนัดดา ดิศกุล บรรยายพิเศษ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปฐมนิเทศ เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาใหม่

scb-1

ราชมงคลพระนคร และผู้บริหารธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมประชุม หาแนวทางต่อยอดการศึกษา

4_IMG_04

โครงการอบรมการส่งรายงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)

11

รับสมัครเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ

DSC_2345 -edit

ราชมงคลพระนคร ร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา ถวายเทียนเข้าพรรษา รักษาวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม

DSC_2249

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร บันทึกเทปถวายพระพร ณ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)

S__9453633

รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กรร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 27 ปี NBT

DSC09803-1024x683

กิจกรรมการจัดการความรู้ เรื่อง “บูรณาการความรู้ควบคู่พันธกิจ สร้างเสริมบัณฑิตสู่นักปฏิบัติ”

DSC_1552

ราชมงคลพระนครจัดการประชุม คณะกรรมการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรและตราสินค้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (RMUTP Branding)

bn2-student1

เปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Academic OneFile , National Geographic Virtual Library , Gale Virtuall Reference Library

DSC_1680

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีราชมงคลพระนคร จัดงานแถลงข่าวงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 6 ICON SCi : The 6th RMUTP International Conference