หน้าแรก ราชมงคลพระนคร

กิจกรรม

Today : February 21, 2018

ข่าวสาร

ราชมงคลพระนคร ให้การต้อนรับคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร

การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์

นักศึกษาสิ่งทอฯ ร่วมรับฟังการบรรยายการออกแบบแฟชั่น

ราชมงคลพระนคร ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก WINTEC ประเทศนิวซีแลนด์

ศิลปศาสตร์ ราชมงคลพระนคร คว้า 11 รางวัล การเเข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 

ราชมงคลพระนคร จัดสัมมนาวิชาการแนวโน้ม “คหกรรมศาสตร์ก้าวสู่ธุรกิจ Start up”

การแข่งขันทักษะวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3

แชมป์ 2 สมัยซ้อน โกย 28 เหรียญทอง “ราชมงคลเกมส์”

นักศึกษาราชมงคลพระนคร คว้ารางวัลการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

คณะศิลปศาสตร์ จัดเสวนากึ่งวิชาการและนิทรรศการ “Intercultural Communication : การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม”

ราชมงคลพระนคร กวาด 9 เหรียญทองกีฬาว่ายน้ำ

การแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3

งานสวัสดิการ
รับสมัคร startup