หน้าแรก ราชมงคลพระนคร

กิจกรรม

Today : December 16, 2017

ข่าวสาร

โครงการตลาดนัดนักศึกษา“RMUTP MARKET”

การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรด้านการเงิน บัญชี พัสดุและทรัพย์สิน

“เลิกเพื่อรักษ์” รณรงค์ลดใช้พลาสติก-โฟม

นักศึกษา 9 คณะ เรียนรู้เขียนแผนธุรกิจ

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2560

โครงการค่ายนักออกแบบและสถาปนิกสายสัมพันธ์อาเซียน

ราชมงคลพระนคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

การเสวนา Start Up Talk ครั้งที่ 3 หัวข้อ “ธุรกิจดี เริ่มต้นดี สำเร็จง่าย”

ราชมงคลพระนคร เข้าร่วมอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบซีดีไอโอระดับสูง (CDIO-Advanced Programme)

ราชมงคลพระนคร ร่วมแสดงผลงานวิจัยการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย:ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น

คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับมอบรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน

ราชมงคลพระนคร ส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนและศึกษาวัฒนธรรมจีน

งานสวัสดิการ
รับสมัคร startup