หน้าแรก ราชมงคลพระนคร

กิจกรรม

Today : March 26, 2017

ข่าวสาร

ราชมงคลพระนคร ร่วมชมละครเทิดพระเกียรติ ร.9 “เสียงของพ่อ”

คณะบริหารธุรกิจ เปิดตัวโครงการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติแบบบูรณาการร่วมกับสถานประกอบการ

คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมวิชาการด้านบริหารธุรกิจราชมงคลพระนคร

คหกรรมฯ ร่วมมือกับฝ่ายครัวการบินไทย สนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เตรียมเปิดหลักสูตรการผลิตอาหารเพื่อธุรกิจสายการบิน

ราชมงคลพระนคร ร่วมกับฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากร อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ทำกิจกรรมโป่งเทียม

คหกรรมฯ แสดงฝีมือจัดดอกไม้และขนมไทย ในงานเลี้ยงต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

สิ่งทอฯ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภูมิปัญญาชาวบ้านของลาวครั่ง

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษเรื่อง สืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยพระยุคลบาท

ทีม “RMUTP RACING” คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ร่วมแข่งขันรถประหยัดพลังงานต้นแบบ “เชลล์ อีโค มาราธอน เอเซีย 2017”

ต้อนรับผู้บริหารสถาบันการศึกษาจีน

ราชมงคลพระนคร นำนศ.วิทันตสาสมาธิ ร่วมเดินธุดงค์ดอยอินทนนท์พร้อมหลวงพ่อวิริยังค์ สาธุชนเรือนหมื่นทั่วประเทศร่วมขบวนสะสมเสบียงบุญ

งานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬา ผู้ควบคุมทีม ราตรีฉลองชัย…พระนคร “เจ้าเหรียญทอง”

หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 6
 อพ.สธ.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
งานสวัสดิการ
รับสมัคร startup