หน้าแรก ราชมงคลพระนคร

กิจกรรม

Today : July 2, 2015

ข่าวสาร

Untitled

มทร.พระนคร นักศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอก สามารถชำระค่าลงทะเบียนด้วยบัตรเครดิตได้แล้ว

DSC_1299

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เสวนาภาพลักษณ์ ณ สำนักงานอธิการบดี (กลุ่มที่2 รอบบ่าย) ครั้งที่13

DSC_1025

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เสวนาภาพลักษณ์ ณ สำนักงานอธิการบดี (กลุ่มที่2 รอบเช้า) ครั้งที่12

หน้าปก

ราชมงคลพระนคร จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ

13421523461065695750crumpled-paper-texture

แจ้งรายชื่อกลุ่มผู้เรียนโปรแกรม Rosetta Stone

P_20150625_093601_HDR

ราชมงคลพระนคร เสริมภาษาบุคลากร เตรียมพร้อมสู่อาเซียน

DSC_0484

ราชมงคลพระนคร มอบหนังสือในโครงการหนังสือเพื่อน้องฉลอง 60 พรรษาสมเด็จพระเทพฯ

bn1-student1

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2558

poster1cover

ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้

D

ประกาศ มทร.พ. เรื่องการแบ่งกลุ่มคณะฯ

DSC_0318

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เสวนาภาพลักษณ์ ณ สำนักงานอธิการบดี (กลุ่มที่1) ครั้งที่11

DSC_4612

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เสวนาภาพลักษณ์ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ฝ่ายสนับสนุน) ครั้งที่10