หน้าแรก ราชมงคลพระนคร

กิจกรรม

Today : July 21, 2017

ข่าวสาร

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 และพิธีเปิดงาน RMUTP Go Digital : Student Activity Day

ราชมงคลพระนคร ร่วมกับรร.ทรายทองวิทยา ส่งเสริม–พัฒนา ผู้เรียน

ศูนย์การจัดการความรู้ จัดกิจกรรมถ่ายทอดจัดการความรู้ ด้านการวิจัยต่อยอดสู่นวัตกรรมรางวัลระดับโลก

ราชมงคลพระนคร ส่งมอบโครงการพัฒนาศักยภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย จัดโครงการ “Young LOVE รักเป็น ปลอดภัย”

นักศึกษา คณะสิ่งทอฯ รับเกียรติบัตรโครงการ “พัฒนาลวดลายผ้าไหม และผลิตภัณฑ์ไหมไทย”

สถานีวิทยุราชมงคลพระนคร ชูแอพพลิเคชั่นฟังรายการสดๆ

คณะสถาปัตยฯ จัดโครงการผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ ด้านการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์

ราชมงคลพระนคร จับมือบริษัทภูเก็ตฯ พัฒนาสู่เมืองชั้นนำระดับโลก

สถาปัตย์ฯ รวมพลัง 3 ประสานสร้าง TRIANGLE ARCHITECH เครือข่าย ลาว-ไทย-ญี่ปุ่น

โครงการในพระราชดำริ ค่ายความหลากหลายทางชีวภาพ ปลูกจิตสำนึกรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ลุยสำรวจแหล่งน้ำ บุกป่าบนเขาเขียว-เขาชมพู่

ราชมงคลพระนคร แห่เทียนพรรษา ร่วมกับ สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี

งานสวัสดิการ
รับสมัคร startup