หน้าแรก ราชมงคลพระนคร

กิจกรรม

Today : November 23, 2017

ข่าวสาร

เรียนร้องเพลงฟรี กับกิจกรรมอบรม “Mic. for All”

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมลงนามความร่วมมือกับผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

ราชมงคลพระนคร จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่

การบรรยายหัวข้อ How to Get Published in Major Academic Journals

ลงนามบันทึกความร่วมมือ เพื่อจัดการศึกษาพื้นฐานก่อนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

หารือความร่วมมือทางวิชาการ กับบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินโฟนิท จำกัด

ราชมงคลพระนครแจกทุน – โควตาพิเศษป.ตรี สูงสุด 80 ทุน

ความคืบหน้าของความร่วมมือกับประเทศนิวซีแลนด์

ข้อควรปฏิบัติในการรับพระราชทานปริญญาบัตร

ประชุมการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี

ราชมงคลพระนคร ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำความดี จัดตั้งศูนย์บริการประชาชน

การบรรยายพิเศษเรื่อง กราบถวายบังคมแทบเบื้องพระยุคลบาท

งานสวัสดิการ
รับสมัคร startup