หน้าแรก ราชมงคลพระนคร

กิจกรรม

Today : March 24, 2018

ข่าวสาร

ราชมงคลพระนคร ลงนามความร่วมมือกับ กฟผ. ครั้งที่ 3

ราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี ประเภทรับตรง (วุฒิปวช.และปวส.)

โครงการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลหมู่ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา

สิทธิประกันภัยอุบัติเหตุ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระดับปริญญาตรี

อบรมนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร รุ่นที่ 14” เจียระไนภายในประเทศ เตรียมจัดส่งออกสู่โครงการระดับนานาชาติ

มอบเงินจากกองทุนพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบอัคคีภัย

ราชมงคลพระนคร ร่วมกับ สปน. ให้การต้อนรับเยาวชนอาเซียนรุ่นที่ 2 เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท

“RMUTP RACING” คว้ารางวัล ประเภท prototype (ICE) ในการแข่งขัน Shell Eco Marathon Asia 2018

การบรรยายหลักสูตรผู้นำทางการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21 โดยรองศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น

ประชุมพิจารณาตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

ลงนามความร่วมมือกับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะสิ่งทอฯ จัดกิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒธรรมไทย ประจำปีการศึกษา 2561

งานสวัสดิการ