หน้าแรก ราชมงคลพระนคร

กิจกรรม

Today : May 28, 2015

ข่าวสาร

bn1-student2

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบข้อเขียนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558

พนักงานมหาวิทยาลัย

ราชมงคลพระนคร รับสมัครพนักงานราชการ 1 อัตรา

img_trainAdobe

ประกาศรายชื่อนักศึกษาโครงการ AEC วันที่ 1-10 มิถุนายน 2558

DSC_6411

โครงการยกระดับคุณภาพงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

DSC_6372

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการเพื่อก้าวสู่ทศวรรษที่ 2 ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

พนักงานมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร รับเจ้าหน้าที่ 3 อัตรา

DSC_6322

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน โชว์ผลงานด้านมัลติมีเดีย

DSC_6330

บรรยากาศการสอบเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภาพข่าว

ราชมงคลพระนคร มอบเงินช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล

IMG_1205

ราชมงคลพระนคร เทิดพระเกียรติ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

พนักงานมหาวิทยาลัย

ราชมงคลพระนคร รับสมัครอาจารย์ 2 อัตรา

DSC_0194 (Small)

ราชมงคลพระนคร จับมือ 4 สถาบัน พัฒนาการศึกษา