หน้าแรก ราชมงคลพระนคร

กิจกรรม

Today : February 20, 2017

ข่าวสาร

ชมรม มทร.พระนคร อาวุโส เยี่ยมชมวัง

ชนะเลิศวิจัยสีเขียว

ขอเชิญนักศึกษาร่วมแข่งขันทักษะมัคคุเทศก์

รับสมัครนักศึกษาโควตา ด้านศิลปะการแสดงหรือดนตรี

ราชมงคลพระนคร ร่วมชมละครเวที “เสียงแห่งปวงประชา”

ทำดีถวายพ่อ ตามรอยพระราชา

ร่วมเป็นกำลังใจเชียร์นักกีฬาชิง 2 เหรียญทองสุดท้าย และลุ้นถ้วยพระราชทาน “เจ้าเหรียญทอง” พร้อมเข้าร่วมพิธีปิด

ราชมงคลพระนคร ติวเข้มธุรกิจฟาร์มไฮโดรโปนิกส์ หวังสร้างเกษตรกรยุคใหม่ให้พึ่งตนเองได้

ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมคัดเลือกหัวข้อฝึกอบรมหลักสูตร Google for Education

ราชมงคลพระนครเฮ!!! คว้า 4 เหรียญทองว่ายน้ำ ขึ้นเป็นอันดับ 2 แข่งขันกีฬา UTK Games

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปี 2559

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเเห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 “UTK Games”

หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 6
 อพ.สธ.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
งานสวัสดิการ
รับสมัคร startup