หน้าแรก ราชมงคลพระนคร

กิจกรรม

Today : May 6, 2016

ข่าวสาร

โลโก้

เชิญชมรายการ มหาวิทยาลัยท้าฝัน ตอนค่ายสร้างสรรค์ ปั้นสื่อวัฒนธรรม ในเสาร์ที่ 7 พ.ค.นี้

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM 59

ขอเชิญอาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ เรื่องการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย

บริจาคเลือด_h-01

เชิญร่วมบริจาคโลหิต ทูลเกล้าฯถวายเป็นพระราชกุศล

คหกรรม 3559

ราชมงคลพระนคร ร่วมเป็นกรรมการคัดสรรสุดยอด OTOP

DSC_7892-

เปิดโครงการเพชรราชมงคลพระนคร

โลโก้

เชิญชมรายการ มหาวิทยาลัยท้าฝัน ตอน Formula Student ราชมงคลพระนคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในเสาร์ที่ 30 เม.ย.นี้

ครุศาส

ผลการเลือกผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

นศ.2

ราชมงคลพระนคร เปิดรับตรงรอบ 2 

พลิกตำนาคหกรรมศาสตร์_1

พลิกตำนานคหกรรมศาสตร์ไทย ก้าวไกลด้วยนวัตกรรม

DSC_6394

ราชมงคลพระนคร แลกเปลี่ยนประสบการณ์ม.ต่างประเทศ

โลโก้

เชิญชมรายการ มหาวิทยาลัยท้าฝัน ตอนก้าวสู่อาชีวะท้าฝัน (ปวช.) คณะบริหารธุรกิจ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในเสาร์ที่ 23 เม.ย.นี้

DSC_7205-edit

ราชมงคลพระนคร นัดพบสถานประกอบการ