News

10 สาขาเด่น ราชมงคลพระนคร ที่มียอดสมัครสูงสุดในปี 2567

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ราชมงคลพระนคร) กล่าวว่า จากข้อมูลสถิติการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ราชมงคลพระนคร ในปีการศึกษา 2567 โดยพบ 10 สาขา ที่ได้รับความนิยมจากนักศึกษาสนใจสมัครเข้าศึกษาต่อ ทั้งในประเภทโควตา 1และ2 ประเภทรับตรง1 และรอบFast Track ได้แก่ สาขาอาหารและโภชนาการ (เทียบโอน) ร้อยละ 153 สาขาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร (เทียบโอน) ร้อยละ 143 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า (เทียบโอน) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร้อยละ135 สาขาการจัดการ (เทียบโอน) คณะบริหารธุรกิจ ร้อยละ131 สาขาวิศวกรรมโยธา ร้อยละ128 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (เทียบโอน) ร้อยละ120 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาการบัญชี (เทียบโอน) คณะบริหารธุรกิจ ร้อยละ115 สาขาคหกรรมศาสตรศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร้อยละ113 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร้อยละ107 สาขาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร้อยละ103 โดยในแต่ละสาขาที่ได้รับความนิยมมีนักศึกษาสมัครเรียนเกินเป้าหมายการรับสมัครที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาจากความสนใจในแต่ละสาขาและนำมาเปรียบเทียบกับข้อมูล JobsDB by SEEK มีการสำรวจตำแหน่งงานที่ได้รับข้อเสนองานใหม่ทุกสัปดาห์ 5 อันดับแรก ประกอบด้วยอันดับ 1 ดิจิทัล การจัดการ และวิเคราะห์ข้อมูล และ AI 37% อันดับ 2 สื่อ ศิลปะ และการออกแบบ 36% อันดับ 3 การบริการและการต้อนรับ 34% อันดับ 4 บริการทางการเงิน 30% และอันดับ 5 บริการด้านสุขภาพและสังคม 30% นั้นหมายความว่าเมื่อนักศึกษาที่จบการศึกษาไปจะเป็นที่ต้องการของภาคอุตสาหกรรมในอนาคต

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล กล่าวต่อว่า ปัจจุบันราชมงคลพระนครเปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง รอบที่ 2 ซึ่งปีนี้เป็นปีแรกที่มหาวิทยาลัยรับตรงโดยไม่ผ่านระบบทีแคส (TCAS) ดังนั้นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ – 14 พฤษภาคม 2567 โดยเปิดรับรวมทั้งหมด 2,009 คน กว่า 50 หลักสูตร แต่ละหลักสูตรได้สอดแทรกทักษะสำคัญ พร้อมดึงเทคโนโลยีมาใช้เพื่อตอบรับโลกการศึกษาในยุคทรานฟอร์มเต็มรูปแบบ และอำนวยความสะดวกต่อนักศึกษา ไม่ว่าจะเป็นบริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ประเภท Office ที่รองรับการติดตั้งผ่านคอมพิวเตอร์ เว็บไซต์ และโทรศัพท์มือถือ เพิ่มพื้นที่ใช้งาน One Drive 1TB บริการระบบเครือข่ายภายใน VPN-RMUTP เพื่อเข้าถึงระบบฐานข้อมูลเพื่อค้นคว้างานวิจัย และระบบภายในของมหาวิทยาลัย เช่น ERP, SPSS ฯลฯ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียนรู้และเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นต่อนักศึกษา อย่างไรก็ตาม ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ http://www.rmutp.ac.th ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และชําระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารและเคาน์เตอร์เซอร์วิส สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทรศัพท์ 02 665 3777 ต่อ 6303,6307,6309

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter