News

ราชมงคลพระนคร โชว์ศิลปวัฒนธรรมไทย สานสัมพันธ์ไทย-นิวซีแลนด์

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ราชมงคลพระนคร) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมไทยและต้อนรับผู้บริหารหน่วยงานการศึกษา และคณะผู้ติดตามนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ โดยมีดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดี ราชมงคลพระนคร และผู้บริหาร ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมไทย สาธิตการทำเครื่องหอมไทย โดยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รวมถึงการทำกิจกรรมรดน้ำดำหัว มอบพวงมาลัยและผ้าขาวม้าซึ่งแสดงถึงเอกลักษณ์ประจำประเทศไทยให้กับผู้เข้าเยี่ยมชม นอกจากนี้ยังมีการเยี่ยมชมวัดเทวราชกุญชร และพิพิธภัณฑ์ไม้สักทอง ณ ศูนย์โชติเวช ราชมงคลพระนคร
ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล กล่าวว่า ประเทศไทยและประเทศนิวซีแลนด์ มีความสัมพันธ์อันดีมาอย่างยาวนาน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการศึกษา จะเห็นได้ว่าประเทศนิวซีแลนด์ให้ความสำคัญด้านการศึกษากับเยาวชนไทยเป็นอันดับแรก ๆ ซึ่งมีโครงการแลกเปลี่ยนภาษา มุ่งเน้นพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ และเสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียนจำนวนมากที่ให้นักศึกษาได้เข้าร่วม ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ให้มีความแน่นแฟ้นเพิ่มมากขึ้นจึงจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมไทย และมุมมองด้านการศึกษาระหว่างราชมงคลพระนครกับสถาศึกษาประเทศนิวซีแลนด์ในอนาคต

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter