CouncilNews

RMUTP Council News

สภามหาวิทยาลัย​ฯ​ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจัดพิธีรดน้ำดำหัวและขอพร​ พลโท​ ชัยณรงค์​ กิจรุ่งโรจน์เจริญ​ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย​ ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย และ​นายเขมทัตต์​ พลเดช​ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ​ เพื่อสืบสานสานประเพณีสงกรานต์ไทย​ และเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ของไทย ทั้งนี้เพื่อให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้แสดงความเคารพและขอพรต่อผู้อาวุโส เพื่อความเป็นสิริมงคล เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ ณ​ สำนักงานอธิการบดี​ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่4/2566

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 พลโท ชัยณรงค์ กิจรุ่งโรจน์เจริญ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทำหน้าที่แทน นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่3/2566

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 พลโท ชัยณรงค์ กิจรุ่งโรจน์เจริญ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทำหน้าที่แทน นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter