พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร บรมนาถบพิตร

Posted Posted in News

กองศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช […]

ราชมงคลพระนคร จับมือ อินเด็กซ์ หวังปั้นบัณฑิตนักปฏิบัติ

Posted Posted in News, สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ […]

สถาบันอัญมณีฯ รับมอบเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ เพื่อนำมาใช้ในการเรียนการสอน

Posted Posted in News

สถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทยและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำโดย นายวิเชียร […]

ราชมงคลพระนคร ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของละครเวทีการกุศล Dreams and Musical The Charity ภายใต้ชื่อ “ภาพสุดท้าย”

Posted Posted in News

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม ละครเวทีการกุศล Dreams and […]

นศ.บริหารฯสุดเจ๋ง คว้าแชมป์นักวางแผนการตลาด โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 62

Posted Posted in News

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ “วังหนับ” เพื่อยกระดับความสามารถทางการแข่งขันของกลุ่มชุมชนวังหนับอุทิศ เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ […]

ร่วมลงนามความเข้าใจ (MOU) ด้านความร่วมมือทางวิชาการและการบินกับบริษัทบางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์

Posted Posted in News

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ร่วมกับ บริษัท บางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์ […]

ราชมงคลพระนคร จับมือ สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมฯ จัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 8

Posted Posted in News

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมเป็นประธานพิธีเปิดงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิศวกรรม […]