ราชมงคลพระนคร ดึงทีมชาติไทย อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกีฬาเปตอง

Posted Posted in News

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกีฬาเปตอง พร้อมมอบวุฒิบัตรให้แก่นักกีฬาสมาชิกชมรมกีฬาเปตองและลอนโบวล์ส […]

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย State Polytechnic of Bali ประเทศอินโดนีเซีย

Posted Posted in News, บริหารธุรกิจ

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมรองคณบดี หัวหน้าสาขา อาจารย์ […]

การฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560

Posted Posted in News

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์เข้าร่วมการฝึกซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่ […]

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 1

Posted Posted in News

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี […]

อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ได้รับคัดเลือกเป็นประธานการประชุมคอนเฟอร์เรนซ์ พร้อมนำเสนองานวิจัย ณ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์

Posted Posted in News

ดร.ขวัญฤทัย บุญยะเสนา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงิน และอาจารย์สุวีณา รุ่งโรจน์รัตนากร […]

งานปฐมนิเทศ นักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน รุ่นที่ 11

Posted Posted in News, ศิลปศาสตร์

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดงานปฐมนิเทศ นักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน […]

พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

Posted Posted in News

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 […]