News

สถาบันวิจัยและพัฒนา ราชมงคลพระนคร ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยของราชอาณาจักรสวีเดน จัดบรรยายพิเศษ

สถาบันวิจัยและพัฒนา ราชมงคลพระนคร ได้รับเกียรติจาก Professor Mattias Lindahl ศาสตราจารย์ชื่อดังระดับนานาชาติที่มีความชำนาญพิเศษในด้าน EcoDesign และ Product Service Systems (PSS) จาก Linköping University ราชอาณาจักรสวีเดน บรรยายพิเศษในหัวข้อ Circular Economy and ISO 59000 ซึ่งได้รับความสนใจจากบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกว่า 60 คน

โดย ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ให้การต้อนรับ เมื่อวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องปฏิบัติการ Mini -Theater Room ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter