ราชมงคลพระนคร ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 “รัตนโกสินทร์เกมส์”

Posted Posted in News

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษา […]

ราชมงคลพระนคร ร่วมลงนาม 8 สถาบันการศึกษา พัฒนาคุณภาพบัณฑิตพึงประสงค์

Posted Posted in News

ผศ.ลักขณา จาตกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ราชมงคลพระนคร ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายกิจกรรมนักศึกษา […]

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัยและพัฒนา

Posted Posted in News

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ […]

ครบรอบ 14 ปีราชมงคลพระนคร  ก้าวสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัลควบคู่การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Posted Posted in News

ศ.ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิด […]

ราชมงคลพระนคร ร่วมพัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์คลองเปรมประชากร

Posted Posted in News

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมพัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์คลองเปรมประชากร นำโดย ผศ.ลักขณา จาตกานนท์ […]

ราชมงคลพระนคร ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก Universiti Teknologi MARA (UiTM) ประเทศมาเลเซีย

Posted Posted in News

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมผู้บริหารให้การต้อนรับ Assoc. […]

ศูนย์บริการซ่อมบำรุงจักรยาน พณิชยการพระนคร ไบค์อุ่นไอรัก สุดคึกคัก

Posted Posted in News

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจนักศึกษาที่คอยบริการผู้ที่มาร่วมงาน และทีมบริการซ่อมบำรุงจักรยานของราชมงคลพระนคร […]