News

ราชมงคลพระนคร จับมือ 5 องค์กร พัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อการปฏิบัติ ร่วมพัฒนาจักรยานยนต์ไฟฟ้า–โลจิสติกส์-สืบสานภูมิปัญญาอัตลักษณ์ วัฒนธรรมไทยสู่สากล

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ 5 องค์กร ประกอบด้วย 1. นายสิทธิพล เจริญขจรกุล ประธานกรรมการ บริษัท คิงแคสเตอร์ จำกัด 2. ดร.จักรพันธ์ ศรีคุ้ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอมูฟ จำกัด 3. นายทิศธรรม เปรื่องวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซัคเซส คอนเนคชั่น จำกัด 4. นายนพพร วิสุทธิศักดิ์ชัย นายกสมาคมเภสัชและอายุรเวชโบราณแห่งประเทศไทย และ5. นางดุษฎี สุทธิเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนนวดไทยและการประคบสมุนไพรดอยน้ำซับ

การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนามหาวิทยาลัยเป็น “มหาวิทยาลัยเพื่อการปฏิบัติ” โดยร่วมกันพัฒนาความสามารถในอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในการสร้างศูนย์การเรียนรู้และแสดงสินค้าเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า รวมทั้งการพัฒนาพัฒนาความสามารถด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทยในภาคธุรกิจด้วยเทคโนโลยีสู่การซื้อขายสินค้าและบริการด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ยังร่วมกันพัฒนา และต่อยอดองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาไทย รวมทั้งการสืบสาน ส่งเสริมมรกดแห่งภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ด้านการดูแลสุขภาพของไทย พร้อมทั้งผลักดันให้ภูมิปัญญาไทยเข้าสู่ระบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เป็นการร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาอัตลักษณ์ วัฒนธรรมไทย อันเป็นศาสตร์และศิลป์การแพทย์แผนไทยมาถ่ายทอดใช้ในการดูแลสุขภาพของคนทั่วโลก ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี ราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter