News

กองพัฒนานักศึกษา ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

กองพัฒนานักศึกษา ราชมงคลพระนคร เปิดบูทแนะแนวทางการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เนื่องในกิจกรรม “โลกกว้างทางการศึกษาสู่อาชีพในอนาคต” ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย โดยมีการแนะนำมหาวิทยาลัย แนะนำหลักสูตรของคณะต่างๆ แนะนำการรับสมัคร รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ประกอบการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ ทั้งการเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ปวช. และระดับปริญญาตรี ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนเข้าเยี่ยมชมบูทกันเป็นจำนวนมาก สำหรับปีการศึกษา 2567 ราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครตรง ไม่เข้าระบบ TCAS สมัครได้ทุกรอบ

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดหลักสูตร และการสมัครเข้าศึกษาต่อได้ที่เว็บไซต์ หรือสอบถามได้ที่ 0-2665-3777 ต่อ 6636

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter