News

ผู้บริหารราชมงคลพระนคร ลงนามความร่วมมือ และศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ดร.ณัฐวรพล  รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย ผศ.ดร. ปริญญ์ บุญกนิษฐ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เดินทางศึกษาดูงาน และเข้าร่วมนิทรรศการการศึกษานานาชาติ 2023 China – ASEAN Education Cooperation Week  ณ เมืองกุ้ยหยาง มณฑลกุ้ยโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2566 ในโอกาสนี้ ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ Guizhou Industry Polytechnic College  พร้อมเจรจาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำอีกหลายสถาบันของสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ เพื่อหาแนวทางในการดำเนินการแลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากร และการทำงานวิจัย รวมถึงหารือแนวทางในการจัดทำหลักสูตรนานาชาติร่วมกันในอนาคตอีกด้วย

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter