สถาบันวิจัยและพัฒนา ราชมงคลพระนคร จัดอบรมเทคนิคการเพิ่มยอดขายบน TikTok ให้กลุ่มนักศึกษา Startup

Posted Posted in News

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยงานพัฒนาบ่มเพาะธุรกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการยุคใหม่สู่ตลาด Online […]

ราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Posted Posted in News

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เป็นประธานเปิดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว […]

ราชมงคลพระนคร เปิดวิสัยทัศน์ 5 ปี ปั้นบัณฑิตแห่งอนาคต เน้นบูรณาการเทคโนโลยี-นวัตกรรม สู่สังคมเมือง

Posted Posted in News

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ราชมงคลพระนคร) กล่าวในงาน […]

ราชมงคลพระนคร เปิดสอนศิลปะการป้องกันตัวและมวยไทย แก่คณะนักศึกษาจีน ในโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมไทย

Posted Posted in News

ผศ.ดร.อำนาจ เอี่ยมสำอางค์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกีฬาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และที่ปรึกษาชมรมกีฬาต่อสู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร […]