ราชมงคลพระนครพระนคร ขอเชิญชวนร่วมน้อมรำลึก 100 ปี วันสิ้นพระชมน์ กรมหลวงชุมพรฯ พร้อมร่วมบริจาคหนังสือ โครงการหนังสือเพื่อน้อง

Posted Posted in News

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ […]

ราชมงคลพระนคร ขนทัพสาธิตผลงานวิชาการ สืบสานประเพณีสงกรานต์ ร่วมกับเขตดุสิต

Posted Posted in News

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับสำนักงานเขตดุสิต และสภาวัฒนธรรมเขตดุสิต กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) […]