คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

  • ร้านถ่ายเอกสาร

DSC_0001 DSC_0003

 

  • ห้องประชุม

D-Hall

1 D-HALL (1) 1 D-HALL (2) 1 D-HALL (3)

 

ห้องประชุมกรมหลวง

2 ประชุมกรมหลวง 1 2 ประชุมกรมหลวง 2 2 ประชุมกรมหลวง 3 2 ประชุมกรมหลวง 4 2 ประชุมกรมหลวง 5

 

Lecture theatre

3 Lecture theatre 1 3 Lecture theatre 2 3 Lecture theatre 3

 

ห้องประชุมดิเรกฤทธิ์

4 ดิเรกฤทธิ์  (1) 4 ดิเรกฤทธิ์  (2) 4 ดิเรกฤทธิ์  (3) 4 ดิเรกฤทธิ์  (4)

 

ห้องประชุมเทเวศร์

5 เทเวศร์ 1 5 เทเวศร์ 2 5 เทเวศร์ 3 5 เทเวศร์ 4