เว็บไซต์เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี! ผลงานอาจารย์ราชมงคลพระนคร หวังเสริมทักษะด้านภาษานอกห้องเรียน

Posted Posted in Research

ปัจจุบันนักศึกษาไทยส่วนใหญ่มีระดับความสามารถทางภาษาอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยค่อนข้างต่ำ โดยเฉพาะทักษะด้านการฟังและการพูด ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ ผศ.ภันรัชสา จารุจินดา […]

มอเตอร์ไซค์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน ทดแทนน้ำมัน งานวิจัยรักษ์โลก

Posted Posted in Research

ในอดีตและปัจจุบันมนุษย์ใช้พลังงานเชื้อเพลิงจากน้ำมันเป็นหลัก ส่งผลให้พลังงานน้ำมันในปัจจุบันเริ่มลดน้อยลง จึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อต้นทุนในส่วนของเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นในด้านการคมนาคม อีกทั้งน้ำมันยังก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมบนโลก ด้วยเหตุนี้ […]