News

ราชมงคลพระนคร เสริมมงคลตรุษจีน 2567

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ชมรมศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ราชมงคลพระนคร) จัดกิจกรรมตรุษจีนปีมังกร 2567 โดยมีการจัดพิธีสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และการสาธิตวัฒนธรรมการจัดโต๊ะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบประเพณีนิยมอย่างจีน โดยมีดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด และผู้บริหารร่วมไหว้สักการะ พร้อมชมการแสดงเชิดสิงโต จากคณะสิงโตมังกรทองศิษย์หลวงปู่บุญมี นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนมุมมองของเยาวชน ผ่านกิจกรรมเสวนา “ตรุษจีนของคนรุ่นใหม่” เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ สร้างความเข้าใจ และสร้างการมีส่วนร่วมในสังคมพหุวัฒนธรรมซึ่งมีความหลากหลายทางเชื้อชาติและภาษา ณ ศูนย์เทเวศร์ ราชมงคลพระนคร

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter