News

มทร.พระนคร รับมอบธงเจ้าภาพ จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติปี 2565

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร) รศ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รองอธิการฝ่ายวิชาการ ผู้บริหาร และอาจารย์ เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The 6th International STEM Education Conference (iSTEM-Ed 2021) ภายใต้หัวข้อ“Innovating STEM Education in The Digital Disruptive Era” ในระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรม อมารี พัทยา จังหวัดชลบุรี
สำหรับการจัดงานครั้งนี้มีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมกับสมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (ประเทศไทย) เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาได้เรียนรู้และศึกษาองค์ความรู้ใหม่ๆ สำหรับนำไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ในการศึกษา อันจะส่งผลดีต่อชุมชนและสังคมที่จะมีนักวิทยาศาสตร์ นักเทคโนโลยี ที่มีความรู้ความสามสารถในการพัฒนาสังคมต่อไป
ทั้งนี้ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล ได้รับมอบธงเจ้าภาพในการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 7 ในปี 2565 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุโขทัย

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter