News

มทร.พระนคร ทอดกฐินสามัคคี วัดบางแคใหญ่ จ.สมุทรสงคราม

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมทอดกฐินสามัคคี นำโดย ศ.ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ร่วมใจถวายผ้ากฐินสามัคคี ประจำปี 2564 เพื่อสร้างอุโบสถหลังใหม่ ณ วัดบางแคใหญ่ ตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

สำหรับการทอดกฐินสามัคคีครั้งนี้ ผู้มีจิตศรัทธาร่วมอนุโมทนาเป็นเจ้าภาพ ประกอบด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย ผู้บริหารเกษียณอายุราชการ บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รวมเป็นยอดเงินจำนวนทั้งสิ้น 300,000 บาท

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter