News

ราชมงคลพระนคร จัดวิ่งติดมันส์ รันพระนคร (Phranakhon Fun & Run 2023)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรม “วิ่งติดมันส์ รันพระนคร” โดยมีดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้ออกกำลังกาย และเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบเป็นทุนการศึกษา สนับสนุนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาราชมงคลพระนคร รวมถึงกิจกรรมของสมาคมศิษย์เก่าฯ ซึ่งมีนักวิ่งเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยการวิ่งแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะ 5 กิโลเมตร และระยะ 3 กิโลเมตร มีเส้นทางการวิ่งโดยรอบ คือ ถนนสามเสน ถนนพิษณุโลก ถนนศรีอยุธยา ถนนสวรรคโลก และถนนพระรามที่ 5 ผ่านสถานที่สำคัญ ได้แก่ ทําเนียบรัฐบาล พระอนุสาวรีย์พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ อุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระมหา ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชวังดุสิต วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร และกองบัญชาการตำรวจนครบาล เป็นต้น เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

 

ดาวน์โหลดภาพเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter