News

ราชมงคลพระนคร เปิดช่องทางให้คำปรึกษาปัญหานักศึกษา(ออนไลน์)

ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า นักศึกษา คือ หัวใจสำคัญของมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยจึงได้เล็งเห็นความสำคัญกับทุก ๆ ปัญหาของนักศึกษา ซึ่งอยู่ในช่วงวัยของการเปลี่ยนแปลง จากวัยรุ่นสู่วัยผู้ใหญ่ที่อาจเกิดความขัดแย้งและสับสนในการตัดสินใจในทุกด้าน ทั้งเรื่องการเรียน เรื่องส่วนตัว การปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม เพื่อนใหม่ หรือปัญหาที่มีผลกระทบจากครอบครัว ตลอดจนความวิตกกังวลในการหางานทำก่อนสำเร็จการศึกษา ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเรียนรู้ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย ดังนั้น เพื่อให้ความช่วยเหลือแนะแนวทางในการลดความวิตกกังวล สร้างความเข้าใจปัญหา ตระหนักรู้ในตนเอง และหาทางออกได้อย่างเหมาะสม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยกองพัฒนานักศึกษาได้  เปิดศูนย์ให้คำปรึกษาทุกปัญหาของนักศึกษา (Counseling Service)  และสายด่วนออนไลน์ในช่วงวิกฤติโควิด-19  โดยสามารถโทรขอรับคำปรึกษาได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น. ที่หมายเลข 0 2665 3754  หรือช่องทาง E-mail : std@rmutp.ac.th  และ Facebook https://web.facebook.com/rmutpcounselingservice/  ทั้งนี้เพื่อความสะดวกให้กับนักศึกษาในทุก ๆ ช่องทางการสื่อสาร ติดต่อนัดหมายรับบริการได้โดยกดลิงค์เพื่อลงทะเบียน https://bit.ly/3bwlrFh โดยข้อมูลของทุกท่านจะถูกปิดเป็นความลับตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ “สภาวะที่ทุกคนตึงเครียด จากปัจจัยมากมาย อยากให้ทุกท่านรู้ว่า มีพวกเราที่จะอยู่เป็นเพื่อนเคียงข้าง” ผศ.สหรัตน์  กล่าว

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter