มทร.พระนครรับนักศึกษาใหม่ปี 64 ปรับหลักสูตรปั้นนักสื่อสารตอบโจทย์ยุคดิจิทัล ตั้งรับสื่อปิด-เลย์ออฟ  พร้อมทำงานอิสระ 

Posted Posted in News, เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า มทร.พระนครมีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพมายาวนาน […]

คณะสื่อสารฯ ปั้นนักสร้างหนัง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทำภาพยนตร์สั้น

Posted Posted in News, เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทำภาพยนตร์สั้น ในหัวข้อ “Create & […]

นักศึกษาสื่อสารฯ ปล่อยของโชว์ผลงานมัลติมีเดีย Make A Exhibition

Posted Posted in News, เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดนิทรรศการ Make A […]

นิทรรศการนำเสนอผลงานโครงงานพิเศษทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

Posted Posted in News, เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดนิทรรศการนำเสนอผลงานโครงงานพิเศษทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ระหว่างวันที่ […]