นักวิจัยราชมงคลพระนคร นำเสนอโครงการวิจัยพลังงานโซล่าร์ทุนลอยในทะเลและการบริหารฟาร์มกุ้งอัจฉริยะ

Posted Leave a commentPosted in News, บริหารธุรกิจ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มทร.พระนคร พร้อมด้วย […]

มทร.พระนคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การรณรงค์หยุดซื้อสินค้าเพลงและดาวน์โหลดเพลงละเมิดลิขสิทธิ์”

Posted Leave a commentPosted in News, บริหารธุรกิจ

มทร.พระนคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การรณรงค์หยุดซื้อสินค้าเพลงและดาวน์โหลดเพลงละเมิดลิขสิทธิ์”  หวังสร้างความรู้ ความเข้าใจ […]

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย State Polytechnic of Bali ประเทศอินโดนีเซีย

Posted Leave a commentPosted in News, บริหารธุรกิจ

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมรองคณบดี หัวหน้าสาขา อาจารย์ […]