ราชมงคลพระนคร เปิดประสบการณ์นักศึกษาแลกเปลี่ยนประเทศเกาหลีใต้ เตรียมความพร้อมก้าวสู่การทำงานเขตเศรษฐกิจ เอเชีย-แปซิฟิก

Posted Posted in News, บริหารธุรกิจ

ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า […]

นศ.การจัดการโลจิสติกส์ คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันบอร์ดเกมระดับอุดมศึกษา

Posted Posted in News, บริหารธุรกิจ

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ – การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน ได้แก่ น.ส.ศันศนีย์ […]

ราชมงคลพระนคร อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการตลาดประชารัฐ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน

Posted Posted in News, การมีส่วนร่วม, บริหารธุรกิจ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า เพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ […]

นักวิจัยราชมงคลพระนคร นำเสนอโครงการวิจัยพลังงานโซล่าร์ทุนลอยในทะเลและการบริหารฟาร์มกุ้งอัจฉริยะ

Posted Posted in News, บริหารธุรกิจ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มทร.พระนคร พร้อมด้วย […]

มทร.พระนคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การรณรงค์หยุดซื้อสินค้าเพลงและดาวน์โหลดเพลงละเมิดลิขสิทธิ์”

Posted Posted in News, บริหารธุรกิจ

มทร.พระนคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การรณรงค์หยุดซื้อสินค้าเพลงและดาวน์โหลดเพลงละเมิดลิขสิทธิ์”  หวังสร้างความรู้ ความเข้าใจ […]

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย State Polytechnic of Bali ประเทศอินโดนีเซีย

Posted Posted in News, บริหารธุรกิจ

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมรองคณบดี หัวหน้าสาขา อาจารย์ […]