News

มทร.พระนคร ถ่ายทอดความรู้การแปรรูปกล้วย ชุมชนป๋วย อึ๊งภากรณ์

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) พระนคร ลงพื้นที่ดำเนินโครงการหมู่บ้านกล้วยปลอดภัย ชุมชนป๋วย อึ๊งภากรณ์ ต.บางขุด จ.ชัยนาท ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่25-26 กรกฎาคม 2565 โดยมี ผศ.ดร.น้อมจิตต์ สุธีบุตร อาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และคุณชนิชา ประจักษ์จิตร สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายและฝึกปฏิบัติด้านวิธีการเลือกวัตถุดิบที่เหมาะสมในกระบวนการผลิต เพื่อลดความฝาดและเพิ่มความหวานของกล้วยอบ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำกล้วยอบเคลือบช็อกโกแลต กล้วยอบเคลือบช็อกโกแลตอัลมอนด์ กล้วยอบเคลือบชาเขียว กล้วยม้วน และกล้วยฉาบ แก่สมาชิกในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนป๋วย อึ้งภากรณ์ สำหรับศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร เป็นหน่วยงานให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม โดยนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่เป็นความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย ถ่ายทอดสู่ชุมชน

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter