News

มทร.พระนคร ถ่ายทอดความรู้ ชูแหนมเห็ดสุขภาพบางอ้อ สู่ผลิตภัณฑ์ชุมชน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) พระนคร นำโดย ดร.นิตินันท์  ศรีสุวรรณ  อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ และหัวหน้าโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG ในปี 2565  ลงพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แหนมเห็ดสุขภาพ Bang O  (กิจกรรมที่ 1)  ให้กับชุมชนแขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร  โดยมีนายปุริปุญญวิทย์ ธนนาถเชาวรินทร์ และนางสาวศุภวรรณ กุศลธรรมรัตน์  ตัวแทนทีมงานโครงการตำบลบางอ้อ กรุงเทพมหานคร  นำผู้สนใจในชุมชนย่านแขวงบางอ้อ และเขตบางพลัด เข้าร่วมอบรมต่อยอดอาชีพจำนวน 40  คน  ระหว่างวันที่ 21-24 กรกฎาคม 2565  โดยกิจกรรมดังกล่าว เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับโมเดลเศรษฐกิจใหม่ หรือ BCG Economy และการประยุกต์ BCG Model เพื่อการท่องเที่ยว โดยการผลักดันผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตชุมชนเมืองของ กทม. ตามโครงสร้าง Happy model อาหารดี กินดี มีความสุข (Eat well) สำหรับการท่องเที่ยวเมือง

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณอุบลวรรณ สุวรรณ เจ้าของธุรกิจฟาร์มเห็ด UP II farm  เป็นวิทยากรบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อผลักดันแหนมเห็ดสุขภาพให้เป็นผลิตภัณฑ์ประจำตำบลบางอ้อ อาทิ การปลูกเพาะเห็ดในครัวเรือน การเก็บเกี่ยว การต่อยอดเห็ดในเชิงพาณิชย์ และลงมือปฏิบัติการทำแหนมเห็ดสูตรสุขภาพ เพื่อให้เป็นผลิตภัณฑ์ประจำตำบล (แขวงบางอ้อ)  ตลอดจนเทคนิคการขายและการทำการตลาดสินค้าชุมชนต่อไป  สำหรับผู้สนใจติดต่อขอซื้อผลิตภัณฑ์เห็ดแปรรูป และเรียนรู้ด้านการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว สามารถติดต่อได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 098 897 1750

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter