News

มทร.พระนคร เป็นเจ้าภาพจัดประชุมกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร. 9 แห่ง และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)พระนคร กล่าวต้อนรับ ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนากรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (ปครป.) ซึ่ง มทร.พระนคร เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 7 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ และผ่านระบบออนไลน์

กิจกรรมในช่วงเช้า ดร.ดนุช ให้เกียรติบรรยายเรื่อง บทบาทสภาคณาจารย์ฯ กับการพัฒนามหาวิทยาลัย ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ในช่วงบ่ายมีการเสวนาเรื่อง สิทธิประโยชน์ของบุคลากร หน้าที่สภาคณาจารย์ฯ หรือของใคร? โดย ผศ.ดร.เชษฐา ทรัพย์เย็น และคณะ

วัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพในการทำงานของกรรมการสภาคณาจารย์และเข้าราชการ และส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายสภาคณาจารย์และข้าราชการในกลุ่ม 9 ราชมงคล และ 1 สถาบัน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของสภาคณาจารย์และข้าราชการเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter