News

มทร.พระนคร ให้การต้อนรับนักการทูต ถ่ายทอดองค์ความรู้พิธีการทางการทูต

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ร่วมเลี้ยงรับรอง ดร. พสุวัตร ยาทิพย์ นักการทูตกรมพิธีการทางการทูต กระทรวงการต่างประเทศ และพล อ.วิชิต ยาทิพย์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามแนวพระราชดำริ ณ ห้องอาหารโรงแรมเดอะ ระวีกัลยา แบงค็อก ซึ่งกองวิเทศสัมพันธ์ ได้รับเกียรติจาก ดร. พสุวัตร ยาทิพย์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การติดต่อรับรอง การประสานงานกับแขกต่างประเทศ และสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ” ในรูปแบบออนไลน์ โดยได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับการรับรองนายกรัฐมนตรีประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของรัฐบาล รวมถึงแนวทางการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และเปิดโอกาสให้บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ได้สอบถามเกี่ยวกับการต้อนรับแขกต่างประเทศ การเดินทางไปราชการต่างประเทศ และการติดต่อประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศอีกด้วย

 

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter