News

มทร.พระนคร “รวมพลังไทย พ้นภัย ยาเสพติด” เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) พระนคร มอบหมายให้ ผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อม น.ส.มัลลิกา วีระสัย ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และทีมงานกองพัฒนานักศึกษา นำผู้นำนักศึกษา มทร.พระนคร เข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และภาคีเครือข่ายในพื้นที่เขตดุสิต เพื่อรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เขตดุสิต เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ตามที่องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ทั้งนี้สำนักงานเขตดุสิตได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 ณ สำนักงานเขตดุสิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐ สถานศึกษา ชุมชน และประชาชนโดยรอบ เล็งเห็นความสำคัญของปัญหายาเสพติด และร่วมกันป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด บริเวณถนนสุคันธาราม บริเวณถนนนครไชยศรี จนถึงสำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter