News

มทร.พระนคร จับมือ มจพ. ยกระดับยานพาหนะปลอดภัย พัฒนาระบบการทดสอบคุณภาพเบรกรถมอไซต์ ครั้งแรกในประเทศไทย

ปฏิเสธไม่ได้ว่าการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทยที่เกิดจากรถจักรยานยนต์ เป็นสาเหตุทำให้มีผู้เสียชีวิตสูงมากในแต่ละปี ขณะเดียวกันรถจักรยานยนต์กลับเป็นยานพาหนะยอดนิยมในการเดินทางของประชาชนในประเทศไทย เนื่องจากราคาไม่สูงมากนัก แต่ทว่าอุบัติเหตุที่เกิดจากรถจักรยานยนต์มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนอกจากจะเกิดจากความประมาทของผู้ขับขี่แล้ว ส่วนหนึ่งเกิดจากมาตรฐานของตัวรถจักรยานยนต์ โดยเฉพาะมาตรฐานด้านความปลอดภัย อย่างระบบเบรกซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างมากในการป้องกันก่อนการเกิดอุบัติเหตุหลักของรถจักรยานยนต์

เพื่อยกระดับความปลอดภัยของยานพาหนะรถจักรยานยนต์ สำหรับเป็นข้อมูลให้กับผู้บริโภคได้มีทางเลือกซื้อ หรือเลือกใช้สินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ดังนั้นภาคีเครือข่ายด้านยานพาหนะปลอดภัย ประกอบด้วย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และศูนย์วิจัยเฉพาะทางวิศวกรรมการประเมินและความปลอดภัยยานยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการยกระดับยานพาหนะปลอดภัยภายในประเทศ ณ ศูนย์ทดสอบยานยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 7- 8 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมาเมื่อเร็วๆ นี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.ทรงวุฒิ มงคลเลิศมณี อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในฐานะหัวหน้าโครงการทดสอบและการประเมินคุณภาพระบบห้ามล้อรถจักรยานยนต์ กล่าวว่า ได้ร่วมกับสมาชิกในทีม 6 คน จัดกิจกรรม ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สายประสิทธิ์ เกิดนิยม  นายพิเชษฐ์ บุญญาลัย  นายสถาพร วันนาพ่อ  ผศ.ดร.สหรัฐ ฉันทานุมัติอาภรณ์  นายมานัส แดงชาติ และนายสิทธิโชค สิทธิราชา โดยได้ดำเนินโครงการทดสอบและการประเมินคุณภาพระบบห้ามล้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 125 CC ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสภาองค์กรของผู้บริโภค (สอบ.) เพื่อเสนอแนะแนวทางการใช้เบรกอย่างถูกวิธี สำหรับเป็นข้อเสนอแนะกับผู้บริโภคและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ซึ่งผลการทดสอบจะเผยแพร่สู่สาธารณะในเดือนกรกฎาคม 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.ทรงวุฒิ มงคลเลิศมณี กล่าวถึงกิจกรรมการยกระดับยานพาหนะปลอดภัยภายในประเทศที่จัดขึ้นว่า ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการทดสอบระบบเบรก ที่นั่งเด็กในรถ ถุงลมนิรภัย นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมการประเมินคุณภาพระบบห้ามล้อรถจักรยานยนต์ ด้วยมาตรฐานการทดสอบ R78 กับรถจักรยานยนต์รุ่นยอดนิยม จำนวน 7 รุ่น ใน 4 ยี่ห้อ โดยสามารถทราบผลการทดสอบทันที รวมทั้งการสาธิตการทดสอบสมรรถนะระบบเบรก ซึ่งได้รับความสนใจจากหลากหลายหน่วยงานเข้าร่วม เช่น กรมการขนส่งทางบก สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา กรมควบคุมโรคศูนย์วิจัยเพื่อความปลอดภัยในเด็ก  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) บริษัท บางกอกไฮแล็บ จำกัด บริษัท สมาร์ท ซิมเปิ้ล โซลูชั่น จำกัด เป็นต้น

“ถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่มีการพัฒนาระบบการทดสอบและการประเมินคุณภาพระบบห้ามล้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 125 CC ซึ่งเป็นรถจักรยานยนต์ยอดนิยมมากที่สุดของประเทศไทย ที่ผ่านมาหากต้องการทดสอบและการประเมินคุณภาพระบบห้ามล้อรถจักรยานยนต์ต้องไปทดสอบที่ต่างประเทศ วันนี้ประเทศไทยก็สามารถทดสอบระบบดังกล่าวได้แล้ว โดยมีความแม่นยำ เชื่อถือได้ สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร โทร. 0 2665 3777 ต่อ 6093” หัวหน้าโครงการฯ กล่าว

นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สร้างสรรค์ของสถาบันการศึกษา ในการพัฒนาพยาพาหนะยานยนต์ในการเดินทางให้มีความปลอดภัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน อันจะนำไปสู่สังคมที่น่าอยู่ต่อไป

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter