News

มทร.พระนคร ร่วมงานกีฬา ปรี ราชมงคล ’65

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) พระนคร พร้อมด้วย ผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา น.ส.มัลลิกา วีระสัย ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และทีมงานกีฬา เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาปรี ราชมงคล ประจำปี 2565 ณ หอประชุมบัวสวรรค์ มทร.รัตนโกสินทร์ จ.นครปฐม และนำทัพนักกีฬาทั้งบุคลากร และนักศึกษา มทร.พระนคร เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล และกีฬาฟุตซอล ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2565

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อุดมวิทย์  ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดีมทร.รัตนโกสินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวความเป็นมาของการจัดการแข่งขันครั้งนี้ ซึ่งเกิดจากการพูดคุยในกลุ่มเล็กๆ ต้องการให้มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ไม่มีการจัดแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ และกีฬา 9 ราชมงคล เมื่อสถานการณ์แพร่ระบาดน้อยลง จึงกำหนดจัดการแข่งขันกีฬาปรี ราชมงคล ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรได้แสดงความสามารถทางด้านกีฬา อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมและพัฒนาทีมกีฬาของทั้ง 9 ราชมงคล รวมถึงเพื่อส่งเสริมความสามัคคีและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter