Events

การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (ปครป.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2567

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (ปครป.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2567 ระหว่างวันที่ 10 - 12 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมเลอบาหลี พัทยา จังหวัดชลบุรี

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter